Artikler & Nyheder fra boligmarkedet

Ibrugtagningstilladelse

By |5. juni 2024|Categories: Ibrugtagningstilladelse|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad en ibrugtagningstilladelse er, hvornår der skal foreligge en ibrugtagningstilladelse samt undtagelser til kravet om ibrugtagningstilladelse. Hvad er en ibrugtagningstilladelse? Ibrugtagningstilladelse blev tidligere kaldt for bygningsattest, hvorfor man stadig kan støde på dette synonym i diverse dokumenter. Ibrugtagningstilladelsen er din dokumentation for, at boligen overholder gældende byggelovgivning, bygningsreglementet med mere, og at boligen lovligt kan tages i brug. Ibrugtagningstilladelsen fungerer med andre ord som en lovpligtig [...]

Hems under loft

By |18. april 2024|Categories: Hems under loft|

I denne artikel vil vi kigge nærmere på, hvad definitionen er på en hems, hvilke lovkrav der gælder for en hems, samt hvornår en hems tæller med i boligarealet. Hvornår er der egentlig tale om en hems? En hems er defineret som en indskudt etage eller afsats, som typisk er placeret i rum med loft til kip eller højloftede rum. Det er en betingelse, at hemsen står i åben forbindelse med det rum den er bygget [...]

Ændring af foreløbig ejendomsvurdering for 2022

By |13. marts 2024|Categories: Ændring af foreløbig ejendomsvurdering|

De foreløbige ejendomsvurderinger for 2022, som blev offentliggjort i september 2023, har fået skarp kritik fra flere eksperter og boligejere grundet fejl og for høje vurderinger. I denne artikel vil vi kigge nærmere på, hvilke betingelser der skal være opfyldt, for at du som boligejer kan søge om at få ændret den foreløbige ejendomsvurdering for 2022. Skatterabat Hvis du allerede har været ejer af en bolig inden udgangen af 2023, er du sikret, at du ikke [...]

Parcelhusreglen

By |16. februar 2024|Categories: Skatteregler ved boligsalg|

Parcelhusreglen betyder kort fortalt, at fortjenesten af et boligsalg som hovedregel er skattefri, så længe sælger opfylder beboelseskravet ved at have boet i ejendommen i en del af den periode, han/hun har ejet den. Dette gælder både for helårsboliger og fritidsboliger. Det er også en forudsætning for skattefritagelse, at grunden opfylder arealkravet, som beskrives nærmere nedenfor. Lovgrundlaget for skattefritagelse i henhold til Parcelhusreglen findes i ejendomsavancebeskatningsloven (EBL). Salg af boliger som led i næringsvirksomhed Ejendomme, der [...]

Skelforretning – afsætning af ejendomsgrænser

By |11. januar 2024|Categories: Skelforretning|

Skelforretning ved fast ejendom refererer til en juridisk proces, hvor grænserne mellem to ejendomme bliver fastlagt eller justeret. Skelforretning er aktuelt, når der er uenigheder mellem ejendomsgrundejere om placeringen af ejendomsgrænser eller tvivl om ejendomsretten til en bestemt del af et givent område. Processen med skelforretninger involverer normalt en landinspektør, der gennemgår eksisterende ejendomsdokumentation, måler grænserne og samarbejder med ejendomsgrundejerne for at løse eventuelle uoverensstemmelser. I mange tilfælde er dette en retlig proces, der kan kræve retssag for at [...]

Love og regler for bebyggelse i skel

By |8. december 2023|Categories: Love og regler for bebyggelse i skel|

Inden du går i gang med at opføre bebyggelse i skel, er det vigtigt at du forholder dig til de gældende bygningsregler på området - herunder eventuelle krav til bygningens længde, højde samt afvanding af regnvand på egen grund. Lokalplaner for området, Bygningsreglementet og eventuelle servitutter på grunden, sammen med regler fra grundejerforeningen kan yderligere begrænse, hvad og hvordan du kan bygge i skel. Typer af byggeri i skel Først og fremmest skal du definere, hvilken [...]

Overdragelse af bolig i forbindelse med skilsmisse

By |21. november 2023|Categories: Overdragelse af bolig i forbindelse med skilsmisse|

I tilfælde hvor den ene part skal overtage den hidtil fælles bolig som følge af skilsmisse eller samlivsophør, er der en række vigtige elementer, man bør have for øje. Minkøbermægler.dk sørger for at guide dig gennem processen og sikre, at der sker korrekt udarbejdelse samt tinglysning af et nyt skøde. Minkøbermægler.dk kan desuden være behjælpelig med at håndtere al korrespondancen med din bank, hvis der er behov for at overtage eller etablere nye lån i forbindelse med ændringen af [...]

Ændring af skøde

By |1. november 2023|Categories: Ændring af skøde|

I visse situationer kan det være nødvendigt at foretage justeringer i skødet. Det kan fx være tilfældet, hvis ejerforholdene ændres, der tilkommer en ny ejer, eller hvis der fx er tale om en skilsmisse. I denne artikel vil vi kigge nærmere på, hvordan man foretager ændringer i skødet, og hvad det koster. Ændringer i skøde som følge af skilsmisse Ændring af skødet er en almindelig praksis i forbindelse med skilsmisser. Hvis en af parterne ønsker at [...]

Retshjælpsforsikring

By |20. oktober 2023|Categories: Retshjælpsforsikring|

Retshjælpsforsikring er med til at give beskyttelse for enkeltpersoner og virksomheder, når de står over for juridiske problemstillinger. I denne artikel vil vi udforske, hvad retshjælpsforsikring er, hvordan den fungerer, og hvordan man søger om retshjælp. Hvad er retshjælpsforsikring? Retshjælpsforsikring er en forsikring, der dækker de juridiske omkostninger, en person eller virksomhed kan pådrage sig i forbindelse med en eventuel retssag eller andre juridiske spørgsmål. Dette gælder både, hvis man ønsker at køre en retssag, eller [...]

Krav og regler til udestuer

By |2. oktober 2023|Categories: Krav og regler til udestuer|

Udestuer er mere end bare en tilbygning til dit hjem. De er en forlængelse af din bolig, der giver dig mulighed for at nyde naturen og det skiftende vejr uden at forlade komforten af dit eget hjem. Men inden du kaster dig ud i projektet med at bygge en udestue, er det vigtigt at forstå de krav, der skal opfyldes, for at du kan få mest muligt ud af denne fantastiske tilføjelse til din bolig. Hvad er [...]

Elbilparkering og -opladning i København

By |25. september 2023|Categories: Elbilparkering og -opladning i København|

København, Danmarks pulserende hovedstad, har i de senere år stået i spidsen for en grøn transportrevolution. Dette omfatter ikke kun en stigning i antallet af elbiler på vejene, men også en betydelig udvidelse af opladningsinfrastrukturen i byen. Sammen med denne udvikling er der også blevet introduceret nye parkeringsregler og lademuligheder for elbilejere. Denne artikel vil udforske de aktuelle parkeringsregler i København samt de tilgængelige opladningsmuligheder for elbiler i byen. Parkerer elbiler gratis i København 2023? I [...]

Sælgers loyale oplysningspligt

By |16. september 2023|Categories: Sælgers loyale oplysningspligt|

Når det kommer til køb af fast ejendom, er der en række vigtige juridiske principper og forpligtelser, som både købere og sælgere skal overholde. En af de mest centrale aspekter i denne forbindelse er sælgers loyale oplysningspligt. Dette er en juridisk forpligtelse, der pålægger sælgeren af en ejendom at give køberen alle relevante oplysninger om ejendommens tilstand og eventuelle skjulte mangler. Denne oplysningspligt er afgørende for at sikre en retfærdig og gennemsigtig handel samt beskytte køberens interesser. [...]

Risikoovergang ved køb af fast ejendom

By |5. september 2023|Categories: Risikoovergang|

Køb af fast ejendom er en kompleks proces, der involverer en række juridiske, økonomiske og praktiske overvejelser. Et centralt begreb i forbindelse med køb af fast ejendom er "risikoovergang". Risikoovergang refererer til det tidspunkt, hvor ansvaret for ejendommen overgår fra sælger til køber. Denne artikel vil udforske begrebet risikoovergang ved køb af fast ejendom og undersøge dets betydning og konsekvenser for både købere og sælgere. Risikoovergangens betydning Risikoovergang er afgørende for at fastlægge, hvornår køberen påtager [...]

Kælder til beboelse

By |26. august 2023|Categories: Kælder til beboelse|

Kælderområder har potentiale til at tilføje ekstra plads og funktionalitet til en bolig, men der er vigtige aspekter, der skal tages i betragtning, hvis kælderen skal kunne godkendes til beboelse. Denne artikel vil udforske de centrale regler for at konvertere en kælder til beboelse og sikre, at det bliver en vellykket og lovlig transformation. 1. Bygningsreglementet Når det kommer til at omdanne kælderen til beboelse, er det afgørende at overholde det gældende bygningsreglement. Bygningsreglementet fastsætter de [...]

Hvad er separatkloakering

By |10. august 2023|Categories: Separatkloakering|

Separatkloakering er et krav, der kan pålægges af kommunen i henhold til miljøbeskyttelsesloven § 30. Dette gøres ofte af miljømæssige hensyn. Ved separatkloakering ændres kloaksystemet fra en fællesledning til et separatsystem med to ledninger, hvor regnvand og spildevand adskilles. Regnvandet ledes derefter ud i naturlige vandløb, søer eller havet, hvilket mindsker belastningen på renseanlæggene. I traditionelle fælleskloaksystemer blandes regnvand og spildevand, inden de sendes til rensningsanlægget. Dette kan forårsage overbelastning i spildevandsbehandlingsanlæg, især under kraftige regnskyl, da kapaciteten kan [...]

Forsænkede lofter og ulovlige installationer

By |2. august 2023|Categories: Forsænkede lofter|

I mange boliger finder man forsænkede lofter, som hidtil primært har vundet popularitet på grund af den varmebesparende effekt men også den praktiske anvendelighed. Bag disse lofter kan der dog opstå en skjult fare, når det kommer til ulovlige elektriske installationer. Denne artikel vil udforske faren ved ulovlige elektriske installationer over forsænkede lofter og din retsstilling som køber. Hvad er ulovlige elektriske installationer? Ulovlige elektriske installationer refererer til installationer, der ikke overholder de nødvendige sikkerhedsstandarder og [...]

Vådrumssikring

By |26. juli 2023|Categories: Vådrumssikring|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad vådrumssikring er, hvornår vådrumssikring er lovpligtigt, samt hvilke retningslinjer der gælder for vådrumssikring. Hvad er vådrumssikring Vådrumssikring er en proces, hvor man sikrer, at et vådrum (typisk et badeværelse) er beskyttet mod vandskader. Det indebærer installation af forskellige byggematerialer og konstruktionsteknikker for at forhindre vand i at trænge ind i de omliggende vægge, gulve og lofter. Vådrumssikring er særlig vigtig, da badeværelser og andre vådrum [...]

Faldgruber ved boligkøb

By |21. juli 2023|Categories: Faldgruber ved boligkøb|

At købe en bolig er for de fleste den største investering, man foretager sig i livet. Det er en spændende, kompleks og til tider også stressende proces, hvor der er mange følelser involveret, og hvor planlægning er et essentielt ”keyword”. Desværre er der også mange faldgruber, der kan dukke op undervejs og skabe problemer for boligkøbere. Denne artikel vil kigge nærmere på nogle af de mest almindelige faldgruber ved boligkøb og give en række råd til, hvordan man undgår [...]

Slagger i fundament

By |3. juli 2023|Categories: Slagger i fundament|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad slagger er, hvad konsekvensen ved brugen af slagger kan være, samt hvordan du som køber forsikringsmæssigt er dækket i forbindelse med eventuelle slagger skader. Hvad er slagger Slagger er et restprodukt som stammer fra forbrænding eller smeltning af forskellige ting fra forskellige typer af forbrændingsanlæg. Hvad består slagger af? Slagger er et genbrugsprodukt og består typisk af jern og metal, flasker, aske [...]

Påtaleberettiget i servitutter – hvad er det for en størrelse?

By |23. juni 2023|Categories: Påtaleberettiget i servitutter|

Servitutter er juridiske instrumenter, der anvendes inden for ejendomsretten til at etablere og regulere rettigheder og forpligtelser. De er almindeligt anvendt til at sikre bestemmelser om brug, adgang og restriktioner i forbindelse med ejendomsudvikling og ejendomsbesiddelse. En afgørende faktor i forbindelse med servitutter er identifikationen af de påtaleberettigede, dvs. de personer eller enheder, der har ret til at håndhæve servitutten. Hvem er de påtaleberettigede Påtaleberettigede er dem, der har ret til at kræve overholdelse af servitutten [...]

Pris på parkeringsplads i de danske storbyer

By |16. juni 2023|Categories: Pris på p-plads|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad en parkeringsplads typisk koster, hvis du skal tilkøbe én i forbindelse med et boligkøb samt om det er muligt at medfinansiere en parkeringsplads i boligens købspris i forbindelse med et boligkøb. Hvad koster en parkeringsplads? I forbindelse med køb af nyere boliger i de større byer, er det normal praksis, at man skal betale for en parkeringsplads, hvis man ønsker en sådan. Hvad du som [...]

Ulovlige bygningsindretninger

By |4. juni 2023|Categories: Ulovlige bygningsindretninger|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvornår der er tale om en ulovlig bygningsindretning, samt hvordan du som køber er stillet i tilfælde af, at du har købt en ejendom med en ulovlig bygningsindretning. Hvornår er der tale om en ulovlig bygningsindretning? Hvis en bygningsindretning er opført i strid med offentligretlige forskrifter eller servitutter, siges der at foreligge en ulovlig bygningsindretning jf. LFFE § 5, stk. 1, nr. 1, litra a, jf. [...]

Omkostninger ved huskøb

By |12. maj 2023|Categories: Omkostninger ved huskøb|

I denne artikel vil vi kigge nærmere på de udgifter, du som køber typisk kan forvente at ”møde” i forbindelse med dit kommende huskøb. De samlede udgifter ved boligkøb vil selvsagt blandt andet afhænge af, hvilken bolig du vil købe, hvilken bank du benytter, samt hvor meget du skal have hjælp til undervejs i købsprocessen, men tæller ligeledes nogle faste afgifter, gebyrer mv. Sørg for at lave et realistisk budget Hvis du som køber skal have [...]

Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark

By |2. maj 2023|Categories: Udlændinges køb af fast ejendom|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på lovgrundlaget for udlændinges køb af fast ejendom i Danmark, undtagelser til hovedreglen om udlændinges køb af fast ejendom i Danmark samt konsekvensen af omgåelse af loven. Lovgrundlaget for køb af fast ejendom Udlændinges køb af fast ejendom i Danmark er reguleret i lov om erhvervelse af fast ejendom (erhvervelsesloven). Her er hovedreglen, at udlændinge som ikke har bopæl i Danmark, og som ej heller tidligere har [...]

Bankgaranti ved boligkøb

By |18. april 2023|Categories: Bankgaranti ved boligkøb|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad en bankgaranti er, hvordan en bankgaranti fungerer, samt hvad en bankgaranti koster. Hvad er en bankgaranti? Ved køb af fast ejendom hvor der er mange penge involveret, vil sælger jf. købsaftalens vilkår typisk kræve, at der stilles sikkerhed for betaling af købesummen. Sikkerheden kan være i form af en uigenkaldelig bankgaranti, hvor købers bank påtager sig risikoen for købers eventuelt manglende betaling eller i form [...]

Regler for brændeovne og pejseindsatser

By |10. april 2023|Categories: Regler for brændeovne og pejseindsatser|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på baggrunden for lovændringen, hvornår der er krav om, at en brændeovn eller pejseindsats skal skrottes, hvordan du som boligejer fastslår produktionsåret på din brændeovn eller pejseindsats, samt hvilke brændeovne og pejseindsatser der er undtaget fra reglerne om skrotning i ejerskiftebekendtgørelsen. Baggrunden for lovændringen Hvert år dør tusindvis af danskere af luftforurening. Ejerskiftebekendtgørelsen vedrørende udskiftning af eller nedlæggelse af visse typer fyringsanlæg skal i denne forbindelse være [...]

Hegnsloven

By |2. april 2023|Categories: Hegnsloven|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad Hegnsloven regulerer, hvilken type hegn er omfattet af Hegnsloven samt hvad et hegnssyn er. Få styr på reglerne i Hegnsloven og hvilke rettigheder og forpligtelser, du som grundejer har. Hvad regulerer Hegnsloven? Hegnsloven regulerer hegnsforholdet mellem grundejere i forhold til nabohegn – dette gælder hegn, mellem grunde, der har fælles skel, såvel som hegn mod veje. Hegnsloven regulerer således både hegnsforholdet mellem private og offentlige. [...]

Byggeskadeforsikring

By |16. marts 2023|Categories: Byggeskadeforsikring|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvornår der er krav om en byggeskadeforsikring, hvad byggeskadeforsikring dækker, samt hvor længe byggeskadeforsikringen løber. Hvornår er der krav om byggeskadeforsikring? Byggeskadeforsikringen gælder kun for ny bebyggelse, som hovedsageligt skal anvendes til helårsbeboelse jf. Byggelovens § 25a, herunder væsentlige ombygninger, der kræver byggetilladelse, hvor kommunen vil stille krav om forsikring - fx ombygninger der øger beboelsesarealet, hvor byggeriet varetages af en professionel bygherre. Som forbruger vil [...]

Hævd

By |7. marts 2023|Categories: Hævd|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på begrebet hævd, hvornår der foreligger hævd samt hvilke typer og former for hævd, der findes. Hvad er hævd Hvis du som privatperson har ejendomsretten over en fast ejendom, er udgangspunktet, at du har en almindelig ret til at råde retligt og faktisk over ejendommen. Ejendomsretten kan imidlertid indskrænkes helt eller delvis, enten ved at sælge ejendommen eller ved at stifte begrænsede rettigheder over ejendommen. Dette kan [...]

Grundejerforening

By |1. marts 2023|Categories: Grundejerforening|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad en grundejerforening er, hvordan en grundejerforening stiftes samt hvornår du som grundejer har pligt til at være medlem af en grundejerforening. Hvad er en grundejerforening? En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et nærmere defineret område, som varetager grundejernes interesser over for kommunen eller andre offentlige myndigheder. Grundejerforeningen håndterer opgaver i det område, hvor grundejerne bor. Det kan fx være vedligeholdelse af fælles veje, [...]

Sikkerhedsstillelse i ejerforeninger

By |1. marts 2023|Categories: Sikkerhedsstillelse i ejerforeninger|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på ejerlejligheders sikkerhedsstillelser over for ejerforeninger, hvordan sikkerhedsstillelserne fungerer i praksis, og hvordan en sikkerhedsstillelse kan være udformet. Hvordan fungerer en sikkerhedsstillelse i praksis? Til sikkerhed for betaling af fællesudgifter og andre krav til ejerforeningen vil der typisk være tinglyst en sikkerhedsstillelse til ejerforeningen på hver enkelt lejlighed. Sikkerhedsstillelsen udgør almindeligvis et beløb svarende til minimum et års ydelser til ejerforeningen. Hvis et medlem mod forventning misligholder [...]

Hvordan er du som køber stillet i tilfælde af arealmangler?

By |8. februar 2023|Categories: Arealmangler|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvornår der er tale om en arealmangel, samt hvornår det er muligt at gøre et krav gældende mod en sælger, i det tilfælde at der foreligger en arealmangel. Hvornår er der tale om en arealmangel? Arealmangler forekommer i det tilfælde, hvor en ejendom viser sig at have et mindre bygningsareal end dét, der er oplyst i BBR-meddelelsen. Oplysningerne i BBR-meddelelsen er baseret på nuværende eller tidligere [...]

Hæftelsesforhold i ejerforeninger

By |2. februar 2023|Categories: Hæftelsesforhold i ejerforeninger|

I denne artikel vil vi kigge nærmere på de forskellige hæftelsesformer, som er nedskrevet i vedtægterne for ejerforeningerne, samt hvilken betydning disse hæftelsesformer har for dig som køber. Ejerforening som juridisk person Selv om ejerforeningen reelt er et administrationsfællesskab, betragtes den som en juridisk person som kan indgå i retshandler – dvs. købe, sælge, belåne osv. Af denne grund kan ejerforeningen også optage lån fx i forbindelse med renovering af ejendommens facade eller tag. I daglig [...]

Husforsikring

By |1. februar 2023|Categories: Husforsikring|

I denne artikel vil vi blandet andet kigge nærmere på, hvad husforsikringen dækker, hvorvidt husforsikringen er lovpligtig, hvilke bygningsdele husforsikringen dækker, samt hvad en husforsikring koster. Hvad dækker en husforsikring? Husforsikringen dækker som standard typisk skader, der er opstået efter bygningsbrand, storm, frostsprængning og pludselige opståede vandskader. Derudover tilbyder de forskellige forsikringsselskaber en række tillægsdækninger. Det kan fx være retshjælp, stikledning, udvidet vand- og rørskade samt insekt, svamp og råd. Hvad husforsikringen helt præcist dækker, afhænger [...]

Familielån

By |15. januar 2023|Categories: Familielån|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad et familielån er, hvor mange penge man skattefrit må give til sine børn, og om et familielån skal tinglyses for at være gyldigt. Hvad er et familielån? Når du skal låne penge ud til nogen, skal der oprettes et familielån. Familielånet er kendetegnet ved at være særligt fordelagtigt for låntageren, idet der ikke betales renter på lånet, og idet der ikke nødvendigvis skal afdrages på [...]

Samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende

By |11. januar 2023|Categories: Samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på hvad en samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende er, hvad samejeoverenskomsten regulerer, hvad forskellen er på en samejeoverenskomst og et testamente, samt om en samejeoverenskomst skal tinglyses for at være gyldig. Hvad er en samejeoverenskomst mellem ugifte samlevende? Når ugifte par beslutter sig for at købe fast ejendom sammen, anbefales det, at der udarbejdes en samejeoverenskomst. Samejeoverenskomsten regulerer de to parters indbyrdes rettigheder og forpligtelser og kan omfatte [...]

Forskel på boligareal i BBR og tinglyst areal

By |7. januar 2023|Categories: Boligareal i BBR og tinglyst areal|

I denne artikel vil vi blandt kigge nærmere på, hvordan boligarealet fra BBR er opgjort, samt hvad forskellen er på boligarealet i BBR og det tinglyste areal. Vi vil desuden kigge nærmere på begreberne nettoareal, vægtet areal og fordelingstal. Hvad er forskellen på BBR og tinglyst areal? Forskellen på boligarealet i BBR og det tinglyste areal er, at boligarealet i BBR opgøres med andele af adgangsarealer, hvorimod det tinglyste boligareal opgøres uden. Hvad er [...]

Radon

By |2. januar 2023|Categories: Radon|

I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad radon er, om radon er farligt og hvordan du kan mindske mængden af radon inde i boligen. Hvad er radon? Radon er en radioaktiv gasart som dannes ved nedbrydning af radium. Radon udsender radioaktive stråler, samtidig med at der dannes andre radioaktive stoffer, de såkaldte radondøtre. De radioaktive stråler kan beskadige levende celler. Hvor findes radon? Radon er naturligt forekommende i jordens [...]

Beboelsesrum

By |12. december 2022|Categories: Beboelsesrum|

I denne artikel vil vi kigge nærmere på, hvad definitionen på et beboelsesrum er, og hvilke krav der skal være opfyldt, hvis et rum skal kunne godkendes til beboelse i henhold til bygningsreglementet. Hvad er et beboelsesrum? Dykker man ned i bygningsreglementet, så er definitionen på et beboelsesrum; et rum, som bliver brugt til længerevarende ophold. Hvis et rum skal kunne godkendes til beboelse, skal det opfylde en række specifikke krav. Her skeles [...]

Hvad er en lokalplan

By |12. november 2022|Categories: Lokalplan|

En lokalplan er et detaljeret regelsæt for et geografisk afgrænset område. Lokalplanen er juridisk bindende for ejere af ejendomme i det område, hvor lokalplanen er gældende. Det er den væsentligste og mest byrdefulde af alle planer i henhold til planhierarkiet. Planhierarkiet består af 1. Landsplanlægningen 2. Kommuneplanlægningen 3. Lokalplanlægning. Hvis en plan strider imod en planlægning højere i hierarkiet, er den at betragte som ugyldig. Lokalplanen bliver vedtaget af kommunen jf. Planlovens § 13, stk. 1. [...]

Forældrekøb

By |13. oktober 2022|Categories: Forældrekøb|

Bliv klogere på, hvad et forældrekøb er, hvad et forældrekøb helt præcist indebærer, og hvilke beskatningsmetoder der kan anvendes ved forældrekøb. I denne artikel vil vi have fokus på forældrekøb ved køb af ejerbolig, og vil således ikke belyse reglerne for forældrekøb ved køb af andelsbolig. Hvad er forældrekøb? Et forældrekøb foregår typisk på den måde, at forældre køber og udlejer en bolig til deres barn. Der findes imidlertid også ”omvendt” forældrekøb, hvor [...]

Byggetilladelse

By |10. oktober 2022|Categories: Byggetilladelse|

En byggetilladelse er en godkendelse fra kommunen, hvor bygningsreglementet udspecificerer byggelovens krav og indeholder de nærmere detaljerede krav, som alle byggearbejder skal leve op til. Her kan du læse mere om, hvad en byggetilladelse er, hvordan og hvornår man søger byggetilladelse, og hvor meget en byggetilladelse koster. Hvad er en byggetilladelse? En byggetilladelse er en godkendelse fra kommunen, som giver dig lov til at starte et specifikt byggeprojekt. Kommunen behandler byggesager og udsteder [...]

Regler for bopælspligt

By |25. september 2022|Categories: Bopælspligt|

Hvordan er det nu lige med reglerne for bopælspligt? I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad bopælspligt er, hvilke boliger er omfattet af reglerne for bopælspligt, og hvor lang tid, man skal opholde sig i boligen for at opfylde bopælspligten. Hvad er bopælspligt, og hvorfor har man indført bopælspligten? Bopælspligten betyder, at hvis du ejer en helårsbolig, så skal boligen som minimum være beboet 180 dage om året. Hvis du som ejer således er fraflyttet [...]

Hjemfaldspligt

By |14. september 2022|Categories: Hjemfaldspligt|

I denne artikel vil vi kigge nærmere på begrebet hjemfaldspligt. Hvad ligger der egentlig i ordets betydning, og hvordan skal du som køber forholde dig, hvis du har kig på en ejendom, hvor der er tinglyst hjemfaldspligt? Hvad er hjemfaldspligt? Hjemfaldspligt er kort sagt en tilbagekøbsret, som typisk giver en tidligere sælger (kommunen) ret til at købe en ejendom tilbage til en på forhånd fastsat pris og i et bestemt år. Hvor kan man se, om der er hjemfaldspligt [...]

Rådighedsbeløb ved huskøb

By |7. september 2022|Categories: Rådighedsbeløb|

Det er vigtigt at kende sit rådighedsbeløb, særligt hvis du står og skal foretage et boligkøb. Her kan du læse mere om, hvad rådighedsbeløbet dækker over, hvordan du kan beregne dit rådighedsbeløb, og hvor stort et rådighedsbeløb, du skal have for at kunne få et boliglån. Hvad er et rådighedsbeløb? Dit rådighedsbeløb er det beløb, du har tilbage i en given måned, når de faste udgifter er betalt. Det er med andre ord [...]

Lånebevis

By |7. september 2022|Categories: Lånebevis|

Et lånebevis er vigtigt skriftligt dokument, særligt i forbindelse med at købe bolig. Ud over at være en forhåndsgodkendelse til boliglån, fungerer de også som dokumentation for lånet og dermed en juridisk sikring for at en række faste vilkår bliver overholdt. Med andre ord, at lånet tilbagebetales til bankerne. Hvad er et lånebevis? Lånebeviset er en skriftlig aftale mellem to parter, når der f.eks. skal foretages et lån til køb af ny bolig. [...]

Fortrydelsesret ved boligkøb

By |29. august 2022|Categories: Fortrydelsesret|

Selvom både du og sælger har skrevet under på købsaftalen, har du mulighed for at gøre brug af din fortrydelsesret ved boligkøb. Men hvad koster det egentligt at gøre brug af fortrydelsesretten, og hvordan foregår det i praksis? Læs her, hvilke regler der gør sig gældende i forbindelse med fortrydelsesret ved boligkøb. Hvad er en fortrydelsesret ved boligkøb? Når du køber en bolig, får du som køber en lovbestemt fortrydelsesret. Det betyder, at [...]

Køb af bygning på lejet grund – hvad skal du som køber være opmærksom på?

By |25. august 2022|Categories: Bygninger på lejet grund|

I dette indlæg vil vi kigge nærmere på nogle af de ting, du som køber skal være særligt opmærksom på, hvis du overvejer at købe en bygning, der ligger på lejet grund. Herunder også fokus på kolonihavehuse, der ligger på lejet grund. Hvad menes der med en bygning på lejet grund? En bygning på lejet grund betyder kort sagt, at bygningen og grunden har forskellige ejere. I Københavnsområdet er det ikke helt usædvanligt, at man fx finder kolonihavehuse på [...]

Boligkøb på Frederiksberg, København

By |19. august 2022|Categories: Boligkøb på Frederiksberg|

Overvejer du at købe hus eller lejlighed på Frederiksberg, så har Minkøbermægler.dk samlet en masse nyttige informationer til dig, som du kan læse mere om i dette blogindlæg. Minkøbermægler.dk hjælper til daglig mange købere med at købe fast ejendom på Frederiksberg og omegn. Værd at vide om Frederiksberg, København: Frederiksberg er bedre kendt som hovedstadens grønne hjerte, hvor der hersker ro men samtidig liv og glade dage. Navnet Frederiksberg stammer oprindeligt fra Frederiksberg Slot, som blev opkaldt efter kong [...]

Boligkøb på Amager, København

By |19. august 2022|Categories: Boligkøb på Amager|

Overvejer du at købe hus eller lejlighed på Amager, så har Minkøbermægler.dk samlet en masse nyttige informationer til dig, som du kan læse mere om i dette blogindlæg. Værd at vide om Amager, København: Der bor ca. 216.262 indbyggere på Amager (2022) som tæller Københavns Kommune, Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Administrativt er Amager delt mellem de tre førnævnte kommuner. Amager er de sidste årtier blevet et meget populært sted at bo. Det skal måske ses i lyset af, [...]

Boligkøb på Vesterbro, København

By |19. august 2022|Categories: Boligkøb på Vesterbro|

  Overvejer du at købe hus eller lejlighed på Vesterbro, så har Minkøbermægler.dk samlet en masse nyttige informationer til dig, som du kan læse mere om i dette blogindlæg. Værd at vide om Vesterbro, København: Vesterbro er en del af Københavns Kommune og rummer ca. 70.000 indbyggere. Det hippe Vesterbro byder på utraditionelle butikker og gallerier samt et hav af restauranter, caféer, natklubber og barer. Et særdeles populært område på Vesterbro, hvis man ønsker en god spiseoplevelse, er Kødbyen, som [...]

Boligkøb på Østerbro, København

By |19. august 2022|Categories: Boligkøb på Østerbro|

Overvejer du at købe hus eller lejlighed på Østerbro, så har Minkøbermægler.dk samlet en masse nyttige informationer til dig, som du kan læse mere om i dette blogindlæg. Værd at vide om Østerbro, København: Østerbro udgør den nordøstlige bydel i Københavns Kommune, hvor der bor ca.  80.000 indbyggere (2022). Østerbro inddeles i daglig tale i Indre Østerbro og ydre Østerbro. På Østerbro finder du både trendy restauranter og butikker langs Østerbrogade og sidegaderne. Derudover finder du på Østerbro et [...]

Boligkøb på Nørrebro, København

By |19. august 2022|Categories: Boligkøb på Nørrebro|

  Overvejer du at købe hus eller lejlighed på Nørrebro, så har Minkøbermægler.dk samlet en masse nyttige informationer til dig, som du kan læse mere om i dette blogindlæg. Værd at vide om Nørrebro, København: Nørrebro står for etnisk mangfoldighed, kreativitet og fællesskab. Her finder du blandt andet den kreative elite samt de unge studerende. Nørrebro er således kendetegnet ved at være en ung bydel. Man kan ikke sige Nørrebro uden at sige kebab/sharwarma. Nørrebrogade byder på en masse dejlige [...]

Købsaftale

By |10. august 2022|Categories: Købsaftale|

En købsaftale indgås mellem køber og sælger inden overdragelsen af en ejendom, og dækker alle relevante detaljer og betingelser i forbindelse med et køb af fast ejendom. I dette blogindlæg kan du blive klogere på, hvad en købsaftale indeholder, hvem der udarbejder købsaftalen, og meget mere. Hvad er en købsaftale? En købsaftale er en juridisk, skriftlig kontrakt, der indgås mellem køber og sælger i forbindelse med et boligkøb, og vil oftest blive udarbejdet [...]

Servitutter

By |10. august 2022|Categories: Servitutter|

Servitutter er begrænsninger i råderetten over fast ejendom. Ejeren er underlagt disse servitutter, også kaldet byrder/deklarationer (og i visse tilfælde alvorlige indskrænkninger), som gælder for den specifikke ejendom. I dette blogindlæg kan du læse mere om, hvad servitutter er, hvilke servitutter, du kan finde på din ejendom, og meget mere. Hvad er servitutter? Servitutter er en betegnelse for de begrænsninger, byrder og indskrænkninger i råderetten over fast ejendom, som boligejeren er underlagt. En [...]

Løsøre

By |7. juli 2022|Categories: Løsøre|

Løsøre er betegnelsen for de flytbare fysiske formuegenstande, der følger med i et boligkøb, men som ikke er en fast del af boligen. Det er op til køber og sælger at aftale indbyrdes, hvorvidt der følger løsøre med i forbindelse med bolighandlen. I dette blogindlæg kan du læse mere om, hvad løsøre er, samt hvilke løsøre der typisk medfølger, når du foretager et boligkøb. Hvad er løsøre? Løsøre er en betegnelse for de [...]

Skøde

By |7. juli 2022|Categories: Skøde|

Et endeligt skøde er det sidste dokument i en bolighandel. Skødet er dit bevis på, at du er den retsmæssige ejer af ejendommen. Købesummen frigives derfor først til sælgers bank, når skødet er blevet tinglyst. Det tinglyste skøde er den officielle registrering af dig som ejer. Her kan du blive klogere på, hvad er et skøde indeholder, hvem der udarbejder skødet og meget mere. Hvad er et skøde? Et skøde er et offentligt [...]

Deponering

By |22. juni 2022|Categories: Deponering|

Deponering af købesummen er en fremgangsmåde til betaling, som anvendes i flere forskellige situationer - eksempelvis i forbindelse med køb af fast ejendom. Deponering sker ved, at købesummen bliver opbevaret hos en tredje part, mens handlen finder sted. Når handlen er afsluttet, bliver den kontante købesum samt provenu frigivet til sælger. I denne artikel kan du læse mere om, hvad deponering er, og hvilke regler, der er gældende i 2022. Hvad er deponering? [...]

Boligydelse

By |20. juni 2022|Categories: Boligydelse|

Boligydelse er en månedlig ydelse, du som andelshaver skal betale til andelsboligforeningen. Boligydelsen dækker typisk de omkostninger, som andelsboligforeningen har til lån, ejendomsskat, drift og vedligeholdelse. Her kan du læse mere om, hvilke udgifter boligydelsen dækker over, og hvordan den beregnes. Hvad er boligydelse? Boligydelsen er en betegnelse for de udgifter, du betaler, når du ejer en andelsbolig. Boligydelsen kan på den måde betegnes som den løbende ‘husleje’, du som andelshaver betaler til [...]

Tinglysning af pant (lån) i fast ejendom og stempelrefusion

By |15. juni 2022|Categories: Tinglysningsafgift og stempelrefusion|

Når du som køber skal tinglyse pant (lån) i fast ejendom, betaler du en fast og en variabel tinglysningsafgift til staten. Den variable afgift udgør 1,45 % af det pantesikrede beløb, mens den faste tinglysningsafgift udgør 1.730 kr. jf. tinglysningsafgiftslovens § 5a, stk. 1. Hvordan beregnes tinglysningsafgiften? Ved beregning af den variable tinglysningsafgift oprundes den procentuelle afgift til nærmeste kronebeløb, der er deleligt med 100 jf. tinglysningsafgiftslovens § 2, stk. 1. Det betyder med andre ord, at hvis du [...]

Berigtigelse

By |14. juni 2022|Categories: Berigtigelse|

Berigtigelse er kort sagt fuldendelsen af bolighandlen og betyder, at køber får ejendomsret og bliver den retmæssige ejer af ejendommen mod at købesummen frigives til sælger. Her kan du læse mere om, hvad en berigtigelse er, hvad en berigtigelse koster, og meget mere. Hvad er en berigtigelse? Berigtigelse i forbindelse med en bolighandel betyder, at man gennemfører handlen på baggrund af de aftalte vilkår, som køber og sælger er blevet enige om. Altså [...]

Advokatforbehold

By |7. juni 2022|Categories: Advokatforbehold|

Før du underskriver en købsaftale i forbindelse med dit boligkøb, bør du altid sikre dig, at der er indsat et advokatforbehold (rådgiverforbehold). Et advokatforbehold (rådgiverforbehold) i købsaftalen er din sikkerhed for, at din underskrift først er bindende, når din advokat eller købermægler har godkendt handlen i sin helhed. Viser det sig, at der er forhold i købsaftalen eller handlens dokumenter, du ikke har været vidende om, eller ikke ønsker at acceptere, har du mulighed for at annullere handlen, uden [...]

Ejerudgift

By |12. maj 2022|Categories: Ejerudgift|

Ejerudgift er en samlet betegnelse for en række faste udgifter, du som ejer er forpligtet til at betale hver måned i forbindelse med ejerskabet af fast ejendom. Du skal betale ejerudgifter, uanset om du har optaget lån til finansiering af dit boligkøb, eller du betaler kontant. Låneudgifterne medregnes ikke, ligesom forbrugsudgifter som f.eks. vand, varme og elektricitet heller ikke er en del af den samlede ejerudgift. Her kan du læse mere om, hvad ejerudgiften indeholder. [...]

Budrunder – hvordan foregår det i praksis, og hvordan er du som køber stillet?

By |11. maj 2022|Categories: Budrunder|

Det hænder af og til, at man som køber ser, at ejendomme bliver udbudt til salg under betegnelsen ”budrunde” (også kendt som licitationssalg). Men hvordan foregår en budrunde egentlig, og hvad skal du som køber være opmærksom på? I dette blogindlæg vil vi gennemgå, hvilke regler og procedurer der gør sig gældende i forhold til budrunder. Men først – hvorfor budrunde? Sælger kan vælge at benytte sig af en budrunde, hvis der fx er tale om en meget attraktiv [...]

Afgiftspantebrev

By |10. maj 2022|Categories: Afgiftspantebrev|

Hvor misvisende det end lyder, er et afgiftspantebrev ikke et egentligt pantebrev, selvom de på mange måder minder om hinanden. Afgiftspantebrevet er derimod en måde, hvorpå du kan gemme stempelafgiften fra et tidligere pantebrev. Dermed kan du spare mange tusinde kroner i tinglysningafgift, når du skal oprette et nyt pantebrev i forbindelse med køb af fast ejendom. Her kan du læse mere om, hvad et afgiftspantebrev er, og hvordan du udnytter fordelen, som det giver dig. [...]

Tinglysningsafgift af skøde

By |10. maj 2022|Categories: Tinglysningsafgift og stempelrefusion|

Når du skal have tinglyst et skøde, skal du betale afgift til staten. Denne afgift kaldes for en tinglysningsafgift. Tinglysningsafgiften består af en fast og variabel værdiafgift, som afhænger af købesummen af ejendommen samt ejendomstypen. Tinglysningsafgiftens størrelse varierer derfor fra skøde til skøde. I denne artikel kan du læse mere om, hvordan afgiften beregnes i forbindelse med et boligkøb. Hvad er en tinglysningsafgift? Når du køber en ejendom, skal der udarbejdes et skøde, [...]

Fejl og mangler ved fast ejendom – hvilke reaktionsmuligheder har du som køber?

By |13. april 2022|Categories: Fejl og mangler|

Når du har fået nøglerne til dit kommende hjem, er det ikke usandsynligt, at du som ny ejer konstaterer eventuelle fejl og mangler ved ejendommen. Spørgsmålet er, hvorledes du som køber er stillet, og hvilke reaktionsmuligheder du har, hvis du har købt en ejendom, der er omfattet af huseftersynsordningen, og efterfølgende konstaterer fejl og mangler ved ejendommen. Huseftersynsordningen:  Hvis sælger forud for aftaleindgåelsen har valgt at benytte sig af huseftersynsordningen og i denne forbindelse fremlagt tilstandsrapport, elinstallationsrapport, ejerskifteforsikringstilbud og [...]

Refusionsopgørelse

By |8. april 2022|Categories: Refusionsopgørelse|

En refusionsopgørelse er det sidste regnskab og økonomiske mellemværende mellem køber og sælger i en bolighandel. Det er en opgørelse, der dækker over alle omkostninger, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen og som strækker sig ind i købers ejerperiode. Herunder kan du læse mere om, hvad en refusionsopgørelse typisk indeholder, hvornår der skal ske refusion samt hvem der udarbejder refusionsopgørelsen. Hvad er en refusionsopgørelse? Når man ejer en bolig, vil der være [...]

Betinget købsaftale

By |24. marts 2022|Categories: Købsaftale|

En købsaftale kan gøres betinget i forbindelse med en bolighandel, hvilket der kan være både fordele og ulemper forbundet med. I dette blogindlæg vil vi dykke ned i, hvad der definerer en betinget købsaftale, hvilke regler der er forbundet med en sådan købsaftale, hvilke fordele og ulemper der er og meget mere. Med andre ord bliver du introduceret for alt, hvad der er værd at vide om betingede købsaftaler. Dermed kan du træffe et valg på et veloplyst grundlag. [...]

Jordforurening – hvad betyder det for dig som køber?

By |17. marts 2022|Categories: Jordforurening|

  Som købermægler bliver jeg ofte spurgt til råds i forbindelse med grunde / ejendomme, hvor der er konstateret forurening fra olietanke og virksomheder, herunder renserier, benzinanlæg, planteskoler, lossepladser mv. Spørgsmålet er, hvad du som køber skal være opmærksom på, når du påtænker at købe en forurenet grund? Udover at det kan være svært at belåne en forurenet grund / ejendom, så bliver grunden / ejendommen som udgangspunkt også automatisk mindre attraktiv i markedet. Derudover skal du som køber være [...]

Hvordan er du som køber stillet i tilfælde af ansvarsfraskrivelser i købsaftalen?

By |17. februar 2022|Categories: Ansvarsfraskrivelser i købsaftalen|

  Når du som køber handler fast ejendom i Danmark, vil du oftest se købsaftaler, hvor sælger fraskriver sig ansvaret for ejendommens / bygningens eventuelle fejl og mangler, eller hvor sælger forsøger at gøre dette. Det kan fx være ansvarsfraskrivelser vedrørende boligarealets størrelse, grundens forhold eller forsænkede lofter i ejerlejligheder. I praksis skelnes der mellem generelle og konkrete ansvarsfraskrivelser. Ansvarsfraskrivelser af generel karakter vil imidlertid sjældent være gyldige. Den 23. juni 2020 afsagde Højesteret netop en dom (U.2020.2945.H), hvor sælger [...]

Køb af sommerhus – hvilke overvejelser skal du gøre dig, inden du sætter underskriften?

By |13. januar 2022|Categories: Køb af sommerhus|

1. Opfylder du bopælskravet? For at erhverve sommerhus i Danmark skal du have bopæl i Danmark i erhvervelsesloven forstand (der er således tale om et rent bopælskriterium, og ikke et statsborgerskabskriterium) eller have haft bopæl i Danmark i 5 år i alt jf. Ejendomserhvervelsesloven §1. Ellers kræver det, at du som køber ansøger om tilladelse fra Civilstyrelsen. Bemærk, det er ikke en betingelse, at du har boet i Danmark i 5 sammenhængende år. Bopælsperioden kan således godt være delt [...]

Bevaringsværdige huse – hvad betyder det for dig som køber?

By |9. december 2021|Categories: Bevaringsværdige huse|

Lad os først slå fast: Hvis et hus er fredet, gælder det hele huset, det ydre såvel som det indre. I det tilfælde skal eventuelle ændringer godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen eller der skal foretages en skriftlig underretning inden arbejdet påbegyndes. Er huset derimod registreret som bevaringsværdigt, er det som udgangspunkt alene husets klimaskærm – det vil sige bygningens ydre – fx vinduer, døre, facade, tag mv. Ifølge Planloven er det som udgangspunkt kommunerne som står for udpegning af [...]

Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger for dig som boligejer / boligkøber

By |18. november 2021|Categories: Nye ejendomsvurderinger|

Vurderingsstyrelsen har netop sendt de første ejendomsvurderinger ud, og mange boligejere stiller sikkert sig selv et spørgsmål i denne forbindelse. Hvad betyder de nye ejendomsvurderinger for mig som boligejer? Formålet med de nye ejendomsvurderinger og det nye vurderingssystem / ejendomsskattesystem har været at lave mere retvisende og gennemskuelige ejendomsvurderinger, der tager udgangspunkt i de realiserede handelspriser i det område, hvor boligen er beliggende, således at boligejeren betaler boligskat af boligens reelle handelspris og ikke af en forældet eller for [...]

Indefrosne ejendomsskatter siden 2018

By |28. oktober 2021|Categories: Indefrosne ejendomsskatter 2018|

Ejendomsskat eller grundskyld. Kært barn har mange navne. Hvordan er det nu lige med de indefrosne ejendomsskatter som fremgår af ejendomsskattebilletten? Lad os først lige slå fast - indefrysningsordningen der har eksisteret siden 2018, må ikke forveksles med lån til betaling af ejendomsskat for pensionister. I 2018 blev alle boligejere tilmeldt en obligatorisk indfrysningsordning i forhold til ejendomsskatten. Som boligejer har du derfor muligvis fået indefrosset en del af din ejendomsskat. Det betyder kort sagt, at din kommune indefryser [...]

Er boligmarkedet overophedet?

By |26. september 2021|Categories: Er boligmarkedet overophedet?|

Det er næppe gået nogens næse forbi, at der har været særdeles godt gang i boligmarkedet de seneste to år med et rekordantal handler og med rekordhøje prisstigninger til følge. Det Systemiske Risikoråd og Direktøren for Nationalbanken har blandt andet anbefalet, at regeringen bør løfte udbetalingskravet, reducere rentefradraget og / eller foretage indgreb / begrænsninger i forhold til adgangen til de afdragsfrie lån, som er særdeles populære blandt de danske boligejere. Regeringen har imidlertid afvist at foretage nogen indgreb. [...]

Køb af ejerlejlighed – 9 typiske fokuspunkter

By |26. august 2021|Categories: Køb af ejerlejlighed|

  Husk at nærlæse salgsopstillingen. Den indeholder vigtige oplysninger om fx gæld uden for købesummen som køber skal overtage, eksisterende fælleslån, ejendommens forsikringsforhold, sikkerhedsstillelse til ejerforeningen, indestående lån der kan overtages eller danne baggrund for stempelrefusion mv. Bemærk, salgsopstillingen bliver betragtet som en garanti til køber, hvorfor sælger kan blive holdt ansvarlig for eventuelle fejlagtige / forkerte oplysninger, som er anført i salgsopstillingen. Sæt dig ind i ejerforeningens økonomi og drift. Er der tale om en sund ejerforening? Hvordan forholder [...]

Flexbolig – måske din vej til at få opfyldt sommerhusdrømmen?

By |9. juli 2021|Categories: Flexbolig|Tags: , |

Har du svært ved at finde det helt rigtige sommerhus og synes du at udbuddet er smalt? Så kan du overveje at ændre din søgning til helårsboliger, hvor der er mulighed for at få en flexboligtilladelse fra kommunen. Hvad er flexboligtilladelse? Med en flexboligtilladelse fra kommunen har du mulighed for at ændre boligens status fra helårsbolig til fritidsbolig og tilbage til helårsbolig igen, når du ikke længere ønsker at benytte boligen som fritidsbolig (uden fornyet tilladelse fra kommunen). På [...]

Guide til ejerskifteforsikring

By |29. april 2021|Categories: Ejerskifteforsikring|Tags: |

  Hvad er det nu lige ejerskifteforsikringen dækker, og hvad skal jeg som køber være særligt opmærksom på? Ejerskifteforsikringen dækker kort sagt skjulte fejl og mangler i boligen, som ikke er anført i tilstandsrapporten eller elinstallationsrapporten og som køber ikke kendte til på overtagelsestidspunktet.  Som køber er det dog vigtigt, at man nærlæser forsikringsbetingelserne grundigt, idet der kan være stor forskel på dækning, præmie, selvrisiko mv. Nedenfor er anført nogle forskellige opmærksomhedspunkter: Bemærk, at som køber er det frivilligt, [...]

Lån, lånestrategier og risikomærkning af lån

By |28. marts 2021|Categories: Låntyper & lånestrategier|

  Når den store beslutning om at købe sit fremtidige hjem skal tages, følger der for mange købere et andet stort spørgsmål. Hvilket lån skal jeg vælge? Valg af lån vil altid være individuelt fra køber til køber og afhænge af den enkelte købers økonomi, fremtidsplaner mv. Dog bør der ved valg af låntype blandt andet indgå overvejelser om den fremtidige renteudvikling, løbetid, bidragssatser, indfrielsesvilkår m.m. I det følgende vil vi kigge lidt nærmere på nogle af de forskellige låntyper [...]

Kurssikring – til dig, der gerne vil vide det vigtigste om begrebet

By |28. februar 2021|Categories: Kurssikring af lån|Tags: , , , , |

  Hvad menes der med kursen på et lån? Kursen på et realkreditlån er den pris du som låntager betaler for realkreditobligationen. Som låntager skal du være opmærksom på, at kursen på et lån kan svinge over tid. Hvis vi antager, at kursen på realkreditobligationen er 100, modtager du 100 kr. pr. 100 kr. du låner. Hvis kursen derimod er 94, modtager du kun 94 kr. for hver 100 kr. du låner. Det vil sige, at du taber 6 kr. [...]

Køb af villalejlighed – hvad skal du som køber være opmærksom på?

By |8. januar 2021|Categories: Villalejlighed|

  Villalejlighed, ideel anpart, tofamiliehus - kært barn har mange navne.  Mange har sikkert hørt om boligtypen før, men hvad er det nu lige, man som køber skal være særlig opmærksom på, når man vælger at “dele” et hus med en anden familie. Når man køber en villalejlighed, køber man: 1: et delt ejerskab af hele ejendommen med de øvrige ejere 2: en brugsret til en del af ejendommen (villalejligheden) Man har alene brugsret til sin egen del af ejendommen, men [...]

Energirenoveringer – er du klar til den grønne omstilling og ekstra penge i lommen?

By |20. november 2020|Categories: Energirenovering|

  Har du købt et gammelt hus eller overvejer du at købe et? Så skal du være opmærksom på, om det er muligt at foretage eventuelle energirenoveringer af boligen. Der kan årligt spares mange penge ved at energirenovere gamle huse og dermed nedbringe den årlige varmeudgift. Ikke nok med at du selv kan spare en hel del penge, så er du samtidig med til at bidrage til den grønne omstilling. Husk, det er muligt at trække arbejdslønnen til energiforbedringer [...]

Huseftersynsordningen – nye regler for tilstandsrapporter og elinstallationsapporter

By |21. oktober 2020|Categories: Huseftersynsordningen|

  Har du bemærket, at tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten ser en smule anderledes ud i dag end de gjorde i sidste måned?   Pr. 1.10.2020 fremstår tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten nu med farvebetegnelser af ejendommens skader, mens de gamle tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter tidligere karakteriserede skader på bygningen efter et karaktersystem med K0, K1, K2 og K3, hvilket gjorde det sværere for forbrugerne at gennemskue k-værdierne og deres betydning.   Med den nye farvebetegnelse betyder rød fx en skade som straks skal [...]

Sådan står det til med hussalget

By |18. september 2020|Categories: Status på hussalget|Tags: , , |

  Er du hussælger, kan der være god grund til at klappe i hænderne. For der er blevet færre huse at vælge mellem og så er husene tilmed blevet dyrere, viser tal fra Finans Danmark. Ved udgangen af august var der 28.599 huse til salg i Danmark. Det vil med andre ord sige, at der er 19 procent færre huse at vælge mellem for køberne i forhold til samme tidspunkt sidste år. Antallet af udbudte huse til salg er kort [...]

Nedgravede olietanke – risiko for en kæmperegning hvis man ikke er vaks

By |5. september 2020|Categories: Nedgravede olietanke|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

  Rundt om i mange gamle danske villahaver ånder der fred og idyl, men der ligger måske også en tikkende miljøbombe og venter, uden at man som kommende køber selv er vidende om det. En Højesteretsdom fra 23. april 2014 beskriver netop essensen i, hvorfor man som kommende køber skal være opmærksom på, om der ligger én eller flere nedgravede olietanke i ens kommende for- eller baghave.  Dommen omhandler et par, som i år 2000 købte en ejendom, hvor [...]

Boligmarkedet: status på udbud og valg af låntype

By |26. juli 2020|Categories: Boligmarkedet juli 2020|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

  Mange tænker sikkert, at Corona-krisen har sat sit aftryk på boligmarkedet og medført faldende boligpriser til glæde for de mange boligkøbere. Graver man ned i tallene, tegner der sig imidlertid et andet billede, nemlig, at sælgerne oplever særdeles gode salgsbetingelser. Netop nu er udbuddet af villaer, ejerlejligheder og sommerhuse markant lavere i forhold til samme tidspunkt sidste år, viser tal fra Boligsiden.dk. Faktisk er udbuddet af boliger til salg det laveste i de seneste 10 år. Dette er [...]

Der bliver stadig solgt ejendomme – men hvilken ejendomstype sælger bedst på boligmarkedet lige nu?

By |25. april 2020|Categories: Boligmarkedet marts 2020|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , |

  Mange spørger sikkert sig selv, om der stadig bliver handlet boliger i disse mærkværdige tider. Virksomheder går konkurs, folk bliver fyret, fysisk kontakt har medført et fald i antal fysiske fremvisninger og åbent hus-arrangementer hos ejendomsmæglerne, renten er gået op og renten er gået ned og enkelte banker ændrer i disse tider kurs i forhold til egenbetaling og forlanger nu ikke længere kun 5 % af købesummen i udbetaling men hele 10 %. Til trods for dette viser tal [...]

Coronakrisen – hvordan kommer den til at påvirke boligmarkedet?

By |24. marts 2020|Categories: Coronakrisen|Tags: , , , , , , , , , , , , , , |

  Når en af de største investeringer i vores liv skal foretages, er der mange købere som gerne vil vide, hvordan Coronapandemien kommer til at påvirke boligmarkedet. Ingen kan i princippet spå om fremtiden, men der er visse faktorer i markedet, som man som køber skal holde øje med og som kan give en indikation af, hvilken vej boligmarkedet vil komme til at bevæge sig.  Udpluk af faktorer som kan påvirke boligmarkedet negativt: Ændrede finansieringsvilkår - herunder højere rente [...]

Tilstandsrapport – Hvad skal du som køber være opmærksom på ved tilstandsrapporten?

By |25. februar 2020|Categories: Tilstandsrapport|Tags: , , , , , , |

  Hvad er en tilstandsrapport? Formålet med den byggesagkyndiges gennemgang af ejendommen er at få afklaret tilstanden af den pågældende bygning sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Som køber skal man således være opmærksom på, at der kan være tidstypiske byggetekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen, og som derfor ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Det kan fx være fugt i kælderen i et ældre hus. Her vil fugten kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten [...]

Købermægler, køberrådgiver, boligadvokat – hvad er hvad?

By |10. februar 2020|Categories: Købermægler / køberrådgiver|Tags: , , , , , , , , , , , |

  Hvad er forskellen på en købermægler og boligadvokat? Hvis du ønsker at benytte en boligadvokat i forbindelse med dit boligkøb, skal du som køber være opmærksom på, at boligadvokaten typisk kun varetager den juridiske dokumentgennemgang. Ved at benytte en købermægler får du derimod din helt egen personlige sparringspartner, som kan rådgive dig gennem hele købsprocessen fra start til slut. Købermægleren kan blandt andet hjælpe dig med gratis købsvurdering, prisforhandling, gratis køberrådgivning gennem købsprocessen, juridisk dokumentgennemgang, udarbejdelse af skøde [...]

Fortsætter festen på boligmarkedet i 2020?

By |23. januar 2020|Categories: Boligmarkedet 2020|Tags: , , , , , , , , , |

  Tager vi et tilbageblik på 2019, steg huspriserne med ca. 4 % på landsplan, mens lejlighederne steg ca. 3,5 %. Visse økonomer forudser, at den lave rente og den høje beskæftigelse vil bidrage til, at huspriserne i 2020 vil stige med ca. 3 % mens lejlighederne på landsplan vil stige ca. 2 %. Kigger man ned i tallene fra Boligsidens Markedsindeks, så var det især uden for de store byer, at der var fart på priserne. Dette forventer [...]

Huskeseddel til prisforhandling

By |9. januar 2020|Categories: Prisforhandling|Tags: , , , , , |

  Ejendomsmægleren er sælgers mand og skal derfor altid forsøge at skaffe den bedste pris til sælger. Som køber skal du derfor altid vurdere, om der er mulighed for et prisafslag. Du kan selv vælge at researche markedet og stå for prisforhandlingen, eller alternativt kan du overlade dette til en erfaren købermægler. Hvilke overvejelser bør du gøre dig inden en prisforhandling? Undersøg markedet: Er du lige begyndt at kigge på bolig i et nyt område, er det en god [...]

Hvordan er det nu lige med køb af en andelsbolig?

By |8. december 2019|Categories: Andelsbolig|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

  Mange bruger ofte betegnelsen ”at købe en andelsbolig”, men reelt set får man tildelt en brugsret. Når du som køber erhverver en andelsbolig, får du ”overdraget” en del af foreningens formue mod betaling af den fastsatte andelsværdi på købstidspunktet. Ved overdragelsen får du således en ”eksklusiv brugsret” over en specifik bolig i andelsforeningen, mens det er andelsboligforeningen der ejer ejendommen og står som adkomsthaver. Udpluk af, hvilke fordele er der ved at erhverve en andelsbolig: Til trods for at [...]

Boligkøb – hvordan forløber en typisk bolighandel?

By |17. november 2019|Categories: Handlens faser|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , |

  Efter at have besigtiget ejendommen, indgår køber og sælger en købsaftale, hvor handlens vilkår er specificeret. Her vil blandt andet fremgå den aftalte købesum, overtagelsesdag samt de individuelle vilkår som er aftalt mellem køber og sælger. Allerede inden du som køber påtænker at besigtige og byde på ejendommen, er det en god idé, at du allierer dig med en købermægler, som kan guide dig gennem købsprocessen og varetage prisforhandlingen på dine vegne. Købermægleren kan yde dig køberrådgivning og [...]

Bliv klog på bidragssatser

By |26. oktober 2019|Categories: Bidragssatser|Tags: , , , |

  Bidragssats er et uundgåeligt begreb, som man tit hører i medierne og i forbindelse med optagelse af realkreditlån. Men hvad ligger der egentlig i ordets betydning, og er der noget man som køber, skal være særligt opmærksom på? Bidragssats er kort sagt et administrationsgebyr, som låntager betaler til realkreditinstituttet for at have et realkreditlån og dækker blandt andet over omkostninger til formidling af lånet mellem långiver og låntager, realkreditinstituttets udgifter til at imødekomme myndighedskrav samt øvrige driftsomkostninger. Hvem fastsætter [...]

14 Gode råd til en førstegangskøber + en udstrakt hånd

By |8. oktober 2019|Categories: Førstegangskøber|Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |

  Husk at lave en prioriteringsliste over, hvad der er vigtigst for dig i forhold til din fremtidige bolig. Hvilken kommune vil du bo i? (vurder skatteprocenten, kommunepolitikken m.m.). Hvor meget vil du betale i ejerudgifter? Hvordan skal boligen være disponeret? Skal boligen ligge tæt på offentlig transport, være indflytningsklar og hvor meget støj må der egentlig være? Hvad er din tidshorisont og opfylder boligen dine behov i denne periode? Husk at være åben over for forskellige områder. Det [...]

Status på hus- og ejerlejlighedssalget i 2019

By |6. september 2019|Categories: Status på boligmarkedet|Tags: , , , |

  Går du som køber med overvejelser om at købe hus i 2019? Så skal du som køber være opmærksom på, at huspriserne på nuværende tidspunkt udvikler sig i et hastigere tempo end ejerlejlighedspriserne. For første gang i syv år er den årlige prisændring på lejligheder i Danmark lig nul, mens huspriserne i Region Hovedstaden og København by er steget med henholdsvis 2.8 % og 1.4 % i forhold til sidste år. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks. Hvis [...]

Gældsfaktor

By |1. september 2019|Categories: Gældsfaktor|Tags: , |

  Ved køb af fast ejendom er gældsfaktor et uundgåeligt begreb. Men hvad ligger der egentlig i gældsfaktor begrebet? Gældsfaktoren udregnes ved at sammenholde gælden med den samlede husstandsindkomst før skat. Som boligkøber skal du være opmærksom på, at det ikke kun er boliglån som tæller med i gældsfaktoren, men også banklån, billån med mere. Hvis du som boligkøber fx har en gæld på 3.000.000 kr. og en samlet husstandsindkomst på 1.000.000 kr. er din gældsfaktor 3.000.000 kr. / 1.000.000 [...]

Smalt udbud af sommerhuse

By |26. august 2019|Categories: Sommerhusmarkedet|Tags: , , |

  Er du på udkig efter et sommerhus til familien, og synes du at udbuddet er smalt? Så er der måske noget om snakken. Netop nu er udbuddet af sommerhuse for årstiden på det laveste niveau siden 2010. Udbuddet for primo august måned ligger nemlig 7.5 % under sidste års niveau. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks. Det faldende udbud er en landsdækkende tendens og altså ikke kun noget som gør sig gældende for Region Sjælland. Hvorfor oplever vi [...]

Go to Top