Har du bemærket, at tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten ser en smule anderledes ud i dag end de gjorde i sidste måned?

Pr. 1.10.2020 fremstår tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten nu med farvebetegnelser af ejendommens skader, mens de gamle tilstandsrapporter og elinstallationsrapporter tidligere karakteriserede skader på bygningen efter et karaktersystem med K0, K1, K2 og K3, hvilket gjorde det sværere for forbrugerne at gennemskue k-værdierne og deres betydning.

Med den nye farvebetegnelse betyder rød fx en skade som straks skal udbedres, mens gul fx betyder at man godt kan vente et par år med at udbedre skaden. De nye farvebetegnelser skulle gerne være med til at gøre det nemmere for forbrugeren at gennemskue skadernes betydning for bygningen.

Nye beskrivelser:

Med de nye tilstandsrapporter er beskrivelserne af de enkelte skader i tilstandsrapporten samtidig blevet revideret og forenklet, så køberne har lettere ved at sammenligne tilstandsrapporter fra flere huse.

Tidligere har det været op til den enkelte byggesagkyndig at beskrive skaderne på bygningen, hvilket har skabt forvirring grundet brug af fagudtryk og forkortelser. Med de nye rapporter vil der i stedet blive brugt standardtekster til at beskrive skaderne på bygningen.

Bemærk, de nye rapporter og farvebetegnelser kommer ikke til at ændre på retningslinjerne i forhold til tegning af ejerskifteforsikring. Købers retsstilling vil med andre ord være den samme som før.

Nedenfor ses de nye farvebetegnelser og deres betydning:

Følgende skal bemærkes:

  • En allerede udarbejdet tilstandsrapport vil fortsat være gyldig frem til dens udløbsdato, det vil sige seks måneder fra dens udarbejdelse. Som forbruger vil man derfor stadig kunne se de gamle tilstandsrapporter med de hidtidige K-værdier frem til udgangen af marts 2021.
  • En elinstallationsrapport er gyldig i 1 år fra dens udarbejdelse, hvorfor man stadig vil kunne finde elinstallationsrapporter med de hidtidige K-værdier frem til udgangen af september 2021.

Hvis du som køber ønsker at vide mere om hvilke reaktionsmuligheder du har i forbindelse med fejl og mangler ved ejendomme, der er omfattet af huseftersynsordningen, kan du læse mere her

Bemærk ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at dele artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder / artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk