En refusionsopgørelse er det sidste regnskab og økonomiske mellemværende mellem køber og sælger i en bolighandel.

Det er en opgørelse, der dækker over alle omkostninger, som sælger har betalt forud for overtagelsesdatoen og som strækker sig ind i købers ejerperiode.

Herunder kan du læse mere om, hvad en refusionsopgørelse typisk indeholder, hvornår der skal ske refusion samt hvem der udarbejder refusionsopgørelsen.

Hvad er en refusionsopgørelse?

Når man ejer en bolig, vil der være en række udgifter, der skal betales forud.

Når boligen sættes til salg, og en potentiel køber bider på, vil sælger have en række udgifter, som opkræves periodevis forud. Disse udgifter er køber forpligtet til at betale for i det øjeblik, køber overtager ejendommen, og det er her refusionsopgørelsen kommer ind i billedet.

Med refusionsopgørelsen er det muligt at danne et overblik over købers og sælgers økonomiske mellemværende.

En refusionsopgørelse er således en opgørelse over de udgifter, som sælger har betalt forud til diverse forbrugsmålere, og som køber derfor skal betale til sælger – f.eks. ejendomsskat, renovation, grundejerforening samt eventuel resterende oliebeholdning.

I forbindelse med handlen kan det ligeledes være aftalt, at sælger skal refundere køber et nærmere aftalt beløb over refusionsopgørelsen i forbindelse med eventuelle fejl og mangler mv.

Formålet med en refusionsopgørelse er, at sælger og køber udelukkende afholder de udgiftsposter, som knytter sig til deres individuelle ejerperiode og eget forbrug.

Faste udgifter som ejendomsskatter refunderes på datoen for overtagelse, mens anvendelsesudgifter refunderes på dispositionsdagen, som ligger før selve overtagelsesdagen.

Hvad indeholder en refusionsopgørelse?

Der er ikke nogen facitliste for, hvad en refusionsopgørelse skal indeholde.

Indholdet fra én refusionsopgørelse kan derfor variere fra en anden, da indholdet bl.a. afhænger af den pågældende ejendomstype.

Dog er der en række poster, som typisk går igen i de fleste refusionsopgørelser:

  • Tilbagebetaling af ejendomsskatter
  • Vand- og vandafledningsafgift
  • Renovation og skorstensfejning
  • Kontingent til grundejerforening (ved handel med hus)
  • Fællesudgifter til ejerforening (ved handel med ejerlejlighed)
  • Ejerskifteforsikring
  • Negative renter

Som nævnt, kan der være poster i listen herover, som ikke indgår i en refusionsopgørelse i forbindelse med et boligkøb. Der vil i de fleste tilfælde også være posteringer, som ikke er listet herover, der indgår i refusionsopgørelsen.

Listen skal derfor udelukkende ses som et eksempel på, hvilke poster der typisk indgår.

Det er af samme årsag en god idé at tage kontakt til en professionel rådgiver eller købermægler, der kan stå for at udarbejde refusionsopgørelsen eller gennemgå den for dig. På den måde er du sikker på, at den indeholder alle de punkter, som er relevante i forbindelse med dit boligkøb.

Hvem udarbejder refusionsopgørelsen?

Der er ingen lovmæssige krav, som dikterer, hvem der udarbejder opgørelsen. Det kan derfor både være køber og sælger, som bærer ansvaret.

Dog skal det fremgå af købsaftalen, hvorvidt det er sælgers eller købers repræsentant, der står for udarbejdelse af refusionsopgørelsen. Oftest udarbejdes en refusionsopgørelse af købers repræsentant, ligesom det oftest er køber, der står for at udarbejde skødet i forbindelse med en bolighandel.

Når refusionsopgørelsen er udarbejdet, vil det stå klart, hvem der har penge til gode. I visse tilfælde kan der være poster, som køber betaler bagud, og som sælger reelt skal udligne. Hvis det viser sig, at køber har penge til gode, vil disse blive modregnet i den samlede købesum, når køber overfører beløbet.

Er det derimod sælger, der har penge til gode, hvilket oftest er tilfældet, skal køber overføre det skyldige beløb til sælgers konto eller sælgers bank. Disse bliver derfor ikke tilføjet til købesummen.

Der er ingen krav til, at du skal have en købermægler til at udforme refusionsopgørelsen, når du køber en bolig. Du kan derfor i princippet stå for det på egen hånd.

Vælger du den løsning, anbefaler vi, at du får en professionel til at gennemgå refusionsopgørelsen, så er du sikker på, at tallene stemmer overens med virkeligheden. Står sælger eller sælgers repræsentant for at udarbejde refusionsopgørelsen, er det ligeledes vigtigt, at du får den gennemgået af en købermægler.

På den måde sikrer du, at du ikke skal betale mere til sælgers andel, end du rent faktisk er forpligtet til.

Hvad hvis køber overtager ejendommen før tid?

Selvom der er angivet en overtagelsesdato, kan der opstå mulighed for, at køber får overdraget nøglerne tidligere end den aftalte overtagelsesdato, som er angivet i købsaftalen. Flytter køber ind i boligen før overtagelsestidspunktet, vil man typisk få aflæst diverse målere i forbindelse med nøgleoverdragelsen.

Derfor vil refusionsopgørelsen som udgangspunkt også blive udarbejdet, så den er gældende for det reelle overtagelsestidspunkt og ikke i forbindelse med den overtagelsesdato, som er angivet i aftalen mellem køber og sælger. Det afhænger imidlertid af, hvad der er aftalt mellem køber og sælger.

Så snart køber får råderet over boligen, overtager vedkommende også ansvaret for boligen. Køber forpligter sig derfor også til at tegne en husforsikring, såfremt der er et realkreditlån involveret.

I forbindelse med en almindelig bolighandel vil der som udgangspunkt altid være et realkreditlån involveret.

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til refusionsopgørelsen

Skal vi hjælpe dig med at udarbejde eller gennemgå refusionsopgørelsen?

Uanset, om du er førstegangskøber eller tidligere har investeret i fast ejendom, kan vi hjælpe dig med at sikre, at indholdet af refusionsopgørelsen stemmer overens med virkeligheden, og at opgørelsen ikke udelukkende er til sælgers favør.

Vi kan hjælpe dig med udarbejdelse og gennemgang af refusionsopgørelse og skøde, men vi kan også yde komplet køberrådgivning, så du er sikker på, at du træffer de rigtige beslutninger undervejs.

Kontakt os i dag for en gratis og uforpligtende snak omkring dine muligheder.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg