1. Husk at nærlæse salgsopstillingen. Den indeholder vigtige oplysninger om fx gæld uden for købesummen som køber skal overtage, eksisterende fælleslån, ejendommens forsikringsforhold, sikkerhedsstillelse til ejerforeningen, indestående lån der kan overtages eller danne baggrund for stempelrefusion mv. Bemærk, salgsopstillingen bliver betragtet som en garanti til køber, hvorfor sælger kan blive holdt ansvarlig for eventuelle fejlagtige / forkerte oplysninger, som er anført i salgsopstillingen.
  2. Sæt dig ind i ejerforeningens økonomi og drift. Er der tale om en sund ejerforening? Hvordan forholder det sig i forhold til fremtidige vedligeholdelsesprojekter af ejendommen? Er der udarbejdet en tilstandsrapport og vedligeholdelsesplan for ejendommen?
  3. Indeholder ejerforeningens vedtægter bestemmelser, som kan begrænse din råderet over lejligheden, fx bestemmelser som forbyder husdyrhold, begrænsninger i forhold til fremleje og/eller udlejning af lejligheden, bestemmelser om antal personer som maks. må bebo lejligheden mv. Herudover bør du undersøge, hæftelsesforhold for ejerforeningens lån, sikkerhedsstillelse til ejerforeningen samt hvem der skal vedligeholde og udskifte rør, faldstammer og vinduer i ejerforeningen.
  4. Ønsker du at besigtige lejligheden med en håndværker eller byggesagkyndig? Køber er underlagt en selvstændig undersøgelsespligt og kan som udgangspunkt ikke påberåbe sig fejl og mangler, som kunne konstateres ved en almindelig besigtigelse. Køber har generelt svært ved at påberåbe sig fejl og mangler, der ligger under ca. 6.000 kr. pr. skade. Dette er også bedre kendt som bagatelgrænsen. Bemærk, ved lejligheder bliver der typisk ikke udarbejdet tilstandsrapport eller elinstallationsrapport som ved køb af huse. Husk derfor at besigtige døre, vinduer, badeværelse, gulve, elektriske installationer mv. grundigt.
  5. Har du styr på indholdet af de tinglyste servitutter / byrder på ejendommen? En servitut / byrde er en begrænsning / indskrænkning for boligejeren i råderetten over en fast ejendom. Der kan fx være tale om hjemfaldspligt, tilbagebetaling af tilskud i forbindelse med byfornyelse, pligt til at betale tillægskøbesum i forbindelse med metroen mv.
  6. Er der forsænkede lofter i lejligheden? Hvis det er tilfældet, bør du overveje at få en elektriker eller byggesagkyndig til at besigtige om elinstallationerne over lofterne er lovlige. Forsænkede lofter kan dække over ulovlige installationer, som kan være dyrt at få lovliggjort.
  7. Sørg for at eventuelle mundtlige aftaler bliver skrevet ind i købsaftalen. Som køber er det dig, der bærer bevisbyrden.
  8. Tal med en uvildig købermægler som kan guide dig gennem købsprocessen fra start til slut. Husk, ejendomsmægleren er sælgers repræsentant, mens købermægleren er købers repræsentant.
  9. Sørg for at købsaftalen indeholder et bank- og rådgiverforbehold, således at du til enhver tid kan trække dig fra handlen, uden at det koster dig noget.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Bemærk at ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder, at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at dele den.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk