Har du svært ved at finde det helt rigtige sommerhus og synes du at udbuddet er smalt?

Så kan du overveje at ændre din søgning til helårsboliger, hvor der er mulighed for at få en flexboligtilladelse fra kommunen.

Hvad er flexboligtilladelse?

Med en flexboligtilladelse fra kommunen har du mulighed for at ændre boligens status fra helårsbolig til fritidsbolig og tilbage til helårsbolig igen, når du ikke længere ønsker at benytte boligen som fritidsbolig (uden fornyet tilladelse fra kommunen). På denne måde kan du som køber udvide din søgning og udbuddet af ejendomme som du kan vælge mellem.

Bemærk, en flexboligtilladelse ophæver bopælspligten og en bolig med en flexboligtilladelse, som tilbageføres til helårsbeboelse får dermed genindført bopælspligten.

Hvad er ideen med flexboligordningen?

Ideen med flexboligordningen er at forhindre affolkning af yderområderne og samtidig sikre vækst. Med flexboligordningen forventes det at flere helårsboliger benyttes til fritidsformål med den gevinst at landets kommuner undgår, at der unødigt stå̊r mange tomme helårsboliger på landet og forfalder.

Det er lidt forskelligt hvilke kommuner der benytter sig af flexboligordningen. Det er derfor en god idé at spørge ejendomsmægleren, i det område du søger, om der fra kommunens side er kutyme for at udstede flexboligtilladelser. Blandt kommuner som benytter sig af flexboligordningen, kan blandt andet nævnes; Bornholm, Langeland, Nykøbing Sjælland, Frederikshavn, Guldborgsund, Lolland og Lemvig. I 2020 blev der udstedt ca. 542 flexboligtilladelser i hele landet.

I forbindelse med handlen, kan din rådgiver tage forbehold for, at der fra kommunens side kan udstedes flexboligtilladelse. Hvis ejendomsmægleren allerede har fået en forhåndstilkendegivelse fra kommunen på, at flexboligtilladelse på huset er muligt, tager det typisk en uge af få den endelige flexboligtilladelse. Behandlingstiden kan dog variere lidt fra kommune til kommune.

Hvornår er flexboligtilladelsen gældende fra?

En flexboligtilladelse følger som udgangspunkt ejendommen. Tilladelsen er gældende fra meddelelsestidspunktet og til det tidspunkt, hvor boligen igen er i benyttelse som helårsbolig. Husk, flexboligtilladelsen skal noteres i BBR-meddelelsen.

Det skal bemærkes, at boligens formelle status som helårsbolig ikke ændres.

Hvem håndterer reglerne vedrørende flexboligtilladelser?

Det er alene kommunen som afgør, hvordan reglerne skal administreres og om der skal meddeles flexboligtilladelser. Kommunen skal påse at regler i anden lovgivning overholdes, herunder fx planlovens øvrige bestemmelser. Tilladelse kan således ikke meddeles hvis kommuneplan/ lokalplan- eller servitutbestemmelser for den pågældende ejendom fastslår, at anvendelsen kun må være til helårsbolig.

Hvornår bortfalder en flexboligtilladelse?

En flexboligtilladelse bortfalder hvis du ændrer boligens status fra fritidsbolig til helårsbolig eller hvis der tilmeldes personer på adressen i folkeregistret.

Bemærk, de almindelige erhvervelsesbetingelser i henhold til erhvervelsesloven gælder ligeledes for flexboligordningen.

Husk at ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk