Hvor misvisende det end lyder, er et afgiftspantebrev ikke et egentligt pantebrev, selvom de på mange måder minder om hinanden.

Afgiftspantebrevet er derimod en måde, hvorpå du kan gemme stempelafgiften fra et tidligere pantebrev. Dermed kan du spare mange tusinde kroner i tinglysningafgift, når du skal oprette et nyt pantebrev i forbindelse med køb af fast ejendom.

Her kan du læse mere om, hvad et afgiftspantebrev er, og hvordan du udnytter fordelen, som det giver dig.

Hvad er et afgiftspantebrev?

Et afgiftspantebrev er en metode, som giver dig mulighed for at undgå at skulle betale tinglysningafgift, hvis du skal oprette et nyt pantebrev i forbindelse med et boligkøb.

Når du køber en bolig, har du som udgangspunkt behov for at oprette et lån til finansiering af ejendommen.

Før du kan oprette et lån, vil de fleste långivere kræve, at du stiller sikkerhed for lånet. Denne sikkerhed opnås typisk ved, at du giver långiveren pant i din ejendom – og det sker gennem oprettelse af et ejerpantebrev.

Ejerpantebreve fungerer som beviser på, at der eksisterer låneforhold i ejendommen. Før et nyt pantebrev påføres erklæring, skal det tinglyses jf. tinglysningsafgiftsloven.

Man beregner tinglysningsafgiften som svarende til 1,45 procent af det pantesikrede beløb, som også går under betegnelsen “hovedstolen”. Herudover skal du betale en fast tinglysningafgift på 1.730 kroner ifølge de nuværende takster.

Eksempel: Er lånebeløbet i pantebrevet på 2.000.000 kroner, så udgør tinglysningsafgiften således 29.000 kroner samt en fast afgift på 1.730 kroner.

Hvis du allerede har tinglyst et pantebrev, opstår der dét, som går under betegnelsen “ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag”.

Det ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag kan overføres til et afgiftspantebrev, og på den måde kan du gemme ubrugt afgiftsfritagelse, som du kan bruge næste gang, du skal tinglyse et pantebrev i forbindelse med køb af fast ejendom.

Hvordan oprettes et afgiftspantebrev?

Der er to måder, du kan oprette et afgiftspantebrev på, når du har en ubenyttet afgiftsfritagelse.

Den første mulighed kan du gøre brug af, hvis du har et ubenyttet afgiftsfritagelsesgrundlag på dit første pantebrev.

Dette kan du overføre, så det kan anvendes ved tinglysning i det digitale tinglysningssystem. Her opretter du et afgiftspantebrev i systemet med en den tinglyste hovedstol, som er tilsvarende det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag.

Den anden mulighed kan du gøre brug af, hvis du har indfriet dit eksisterende pantebrev.

Det betyder, at du har betalt dit lån ud. Her har du mulighed for at påføre pantebrevet med en erklæring om, at det i fremtiden skal anvendes som et afgiftspantebrev.

Hvordan fungerer et afgiftspantebrev?

Hvis du står overfor et boligkøb, kan et afgiftspantebrev være en stor fordel.

Har du tidligere stillet sikkerhed for et lån med et pantebrev, hvor du allerede har betalt tinglysningafgift, kan du blive fritaget for at betale afgift igen i forbindelse med oprettelsen af det nye pantebrev. Det kan eksempelvis være tilfældet, hvis du allerede har en ejerbolig og planlægger at købe et nyt hus.

I forbindelse med det gamle pantebrev, opstår der det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, som du kan overføre til et afgiftspantebrev. På den måde gemmer du altså ubrugt afgiftsfritagelse, som du kan bruge til at modregne næste gang, du skal have et pantebrev tinglyst.

Det fungerer dermed som en form for rabat, du kan bruge på din næste tinglysningafgift.

Du bør dog være opmærksom på, at det er en betingelse, at hovedstolen i det nye pantebrev skal være lavere end i det gamle pantebrev. I praksis fungerer det ved, at du “betaler” tinglysningafgift på dit næste pantebrev med dit afgiftspantebrev.

Formålet med afgiftspantebrevet er således udelukkende at spare dig for at skulle betale tinglysningsafgiften på et nyt pantebrev.

Hvordan omdannes et indfriet pantebrev til et afgiftspantebrev?

Et indfriet pantebrev, som ikke er aflyst tingbogen i det digitale tinglysningssystem, kan anvendes som et afgiftspantebrev.

Ønsker du at omlægge pantebrevet fremover til et afgiftspantebrev, skal dette fremgå af en påtegning. Herudover skal det nedskrives i tingbogen, så det på den måde konstateres, at pantebrevet nu har en afgiftsmæssig værdi.

Skal du anvende det indfriede pantebrev som et afgiftspantebrev, vil du ikke skulle betale en tinglysningafgift. Du skal derimod huske at “nedlyse” afgiftspantebrevet med det beløb, som du har anvendt som afgiftsfritagelsesgrundlag.

Tinglysning af et afgiftspantebrev

Det er afgiftsfrit, når et afgiftspantebrev skal tinglyses. Det ubenyttede afgiftsfritagelsesgrundlag, som overføres, udgør afgiftspantebrevets hovedstol.

Ved et nyt afgiftspantebrev skal der laves en tinglysning, som har følgende erklæringer jf. tinglysningsafgiftsloven:

“Dette afgiftspantebrev er omfattet af tinglysningsafgiftsloven § 5 a, stk. 6. Afgiftsfritagelsesgrundlaget er overført fra det (de) angivne pantebrev(e).”

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til afgiftspantebrevet

Er du interesseret i at høre mere om, hvordan du kan udnytte fordelen, som et afgiftspantebrev giver dig, når du skal investere i drømme-ejendommen?

Vi er klar til at hjælpe dig med konkret køberrådgivning i forhold til din situation, så du ikke ender med at snyde dig selv ved at betale en tinglysningafgift, som du kunne have undgået.

LÆS MERE OM VORES KØBERRÅDGIVNING

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg