Sælgerrådgivning ved boligsalg

Som sælger tænker du sikkert: ”Jeg har allerede en ejendomsmægler, der repræsenterer mig. Hvorfor skal jeg indblande endnu en aktør i mit boligsalg?” Det korte svar er: Minkøbermægler.dk kan spare dig for tid, besvær og penge.

Vi skaffer oftest boligsælgere besparelser gennem forhandling af vilkår og salær med ejendomsmægleren. Derfor giver det mening, at du allierer dig med Minkøbermægler.dk, når du skal til at sætte din bolig til salg.

For at kunne varetage dine interesser bedst muligt, er det vigtigt, at du kontakter Minkøbermægler.dk så tidligt som muligt i forløbet – og allersenest inden formidlingsaftalen underskrives.

Med sælgerrådgivning får du følgende:

  • Gode råd inden du skal sælge din bolig
  • Forhandling af vilkår og pris på salær med ejendomsmægleren
  • Rådgivning om valg af ejendomsmægler
  • Salgsoptimering
  • Gennemgang af salgsvurderinger
  • Generel sparring gennem salgsprocessen
  • Varetagelse af kontakt til ejendomsmægleren i det omfang, du ønsker
Sælgerrådgivning

Forhandling af vilkår med ejendomsmægler

Sælgers ejendomsmægler er som udgangspunkt sælgers repræsentant, men ejendomsmægleren er også interesseret i at tjene flest mulige penge ved at få boligen til salg til det højest mulige salær. Det er her, Minkøbermægler.dk kommer ind i billedet.

Minkøbermægler.dk kan hjælpe dig med at gennemgå de forskellige formidlingsaftaler, som du har modtaget fra de respektive ejendomsmæglere, og give dig kyndig rådgivning i forhold til, hvordan du som sælger kan forhandle den bedst mulige aftale på plads. Lov om formidling af fast ejendom indeholder retningslinjer for obligatoriske ydelser, som ejendomsmægleren skal levere og tilvalgsydelser i henhold til loven som ejendomsmægleren kan levere. Minkøbermægler.dk rådgiver dig i denne forbindelse om omfanget af de obligatoriske ydelser og tilvalgsydelserne. Der vil ligeledes blive kigget nærmere på de individuelle vilkår i formidlingsaftalen i forhold til dine forpligtelser samt beregning af ejendomsmæglerens salær, eventuelle bonusaftaler, formidlingsaftalens varighed m.m.

Hvis du ikke ønsker at forhandle vilkårene i formidlingsaftalen med ejendomsmægleren, kan du også vælge at overlade det til os. Vi har et indgående kendskab til aktørerne på markedet, og benytter vores tidligere erfaring som sælgers repræsentant til at skabe det mest optimale boligsalg for dig som boligsælger.

Valg af ejendomsmægler

Minkøbermægler.dk kan rådgive dig om, hvem der er de bedste ejendomsmæglere på markedet til at varetage salget af netop din bolig. Ligesom alle ejendomme er forskellige, findes der ikke to boligsalg, der er ens. Dette gælder også, når det kommer til valg af ejendomsmægler.

Det er derfor vigtigt at vælge sin ejendomsmægler med omhu. Faktisk kan valget af ejendomsmægler blive afgørende for, om du får solgt ejendommen eller ej. Det kan også have stor indflydelse på den pris, du ender med at få for din bolig.

Minkøbermægler.dk benytter blandt andet statistik og vores mange års erfaring på boligmarkedet til at finde den ejendomsmægler, der passer bedst i forhold til dit boligsalg. Vi kender ligeledes de forskellige tricks som ejendomsmæglerne benytter for at få boligen til salg.

Salgsoptimering

købermægler

Selve salgsoptimeringen tager udgangspunkt i den konkrete bolig, og hvad der eventuelt kan gøres for at gøre boligen mere salgbar over for køberne.

Det kan f.eks. være:

  • Nye billeder
  • Ændring af planløsning

Salgsoptimering kan ligeledes vedrøre udbedring af forskellige bemærkninger/forhold i tilstandsrapporten.

Sammen lægger vi en plan for, hvordan salgsoptimeringen skal gribes an, og hvad der bedst kan betale sig i forhold til det konkrete boligsalg.

Gennemgang af salgsvurderinger

Har du modtaget vidt forskellige salgsvurderinger på dit hjem fra de ejendomsmæglere, som du har haft ude at vurdere boligen?

Minkøbermægler.dk gennemgår de forskellige salgsvurderinger, og giver vores vurdering af, hvad den rigtige udbudspris er i markedet i forhold til din aktuelle situation, priserne på markedet og boligens kvaliteter.

For mange sælgere kan det være uoverskueligt at forholde sig til flere forskellige salgsvurderinger, og særligt hvis der er stor forskel på dem, hvilket der sagtens kan være. Derfor kan det være en uvurderlig hjælp at have Minkøbermælger.dk med på sidelinjen som din uvildige repræsentant.

Udarbejdelse af købsaftale

En købsaftale indeholder relevante oplysninger, lige fra hvem der køber og hvem der sælger, til hvornår betalingen skal være gennemført, hvilken kontantpris der er aftalt, hvilket inventar der eventuelt medfølger, hvornår refusionsopgørelsen skal være udarbejdet samt advokatforbehold m.m.

Købsaftalens formål er at forhindre misforståelser og forvirring samt sikre at aftalegrundlaget er i orden.

Købsaftalen danner også grundlag for skødet, som sendes til elektronisk tinglysning. Det er på denne måde, at køber får registreret ejendomsretten over boligen. Når skødet er på plads og er blevet tinglyst samt overdraget til køber, foreligger der altså et endegyldigt bevis på ejerskab af den overdragne ejendom.

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af en købsaftale, kan Minkøbermægler.dk ligeledes være behjælpelig med dette.

Hvad koster sælgerrådgivning?

Det en af vores ypperste mærkesager, at du som sælger skal være med i hele forløbet og have fuld gennemsigtighed undervejs. Dét er nemlig sælgerrådgivning af højeste klasse.

Kun på den måde sikrer vi os, at du får solgt din bolig med en god mavefornemmelse – og dét er i sidste ende det allervigtigste kriterie.

Eksempler på priser:

Priseksempel 1: Forhandling af salær og vilkår med ejendomsmægler 3.000 kr. inkl. moms.

Priseksempel 2: Gennemgang af salgsoplæg (salgsvurdering og formidlingsaftale) 3.500 kr. inkl. moms. (maks. 3 salgsoplæg).

sælgerrådgivning

Få sælgerrådgivning af Minkøbermægler.dk

Ta’ fat i Minkøbermægler.dk – hvad end du slet ikke har taget andre skridt på vejen til dit boligsalg endnu, eller om du står med flere salgsvurderinger i hånden.

Minkøbermægler.dk står altid klar til at hjælpe dig med både sælger- og køberrådgivning lige netop dér, hvor du befinder dig i processen. Efter den første kontakt, vil vi afholde et telefonmøde eller et fysisk møde, hvor vi gennemgår dine overvejelser og tanker til de forskellige salgsvurderinger.

Vi kommer med råd og vejledning til, hvilken ejendomsmægler og salgsvurdering, vi finder, er den mest interessante i forhold til din salgssituation. Her vil vi også kigge nærmere på eventuelle ændringer og tilføjelser til formidlingsaftalen.

Kontakt os i dag på telefon 42 45 31 71 og/eller e-mail ak@minkoebermaegler.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om vores gratis købsvurdering. Du kan også udfylde kontaktformularen til højre, hvis du ønsker at blive ringet op.

Vi ser frem til at høre fra dig.

kontakt