Når du skal have tinglyst et skøde, skal du betale afgift til staten. Denne afgift kaldes for en tinglysningsafgift.

Tinglysningsafgiften består af en fast og variabel værdiafgift, som afhænger af købesummen af ejendommen samt ejendomstypen. Tinglysningsafgiftens størrelse varierer derfor fra skøde til skøde.

I denne artikel kan du læse mere om, hvordan afgiften beregnes i forbindelse med et boligkøb.

Hvad er en tinglysningsafgift?

Når du køber en ejendom, skal der udarbejdes et skøde, som efterfølgende skal tinglyses. Tinglysningen er den officielle registrering af dine panterettigheder i forbindelse med køb af fast ejendom.

Et skøde indeholder oplysninger om, hvem der har ejer og panterettigheder af en bolig. Du ejer således først den bolig, du har købt, når skødet er blevet tinglyst.

I forbindelse med tinglysninger skal du betale en tinglysningsafgift, som består af både en fast og variabel værdiafgift.

Den faste afgift er obligatorisk og består af et fast grundbeløb, der skal betales direkte til staten jf. tinglysningsafgiftsloven, mens den variable afgift af tinglysning derimod kan variere afhængigt af, hvad der skal tinglyses.

Hvilke regler er gældende for tinglysningsafgift i 2022?

Der er en række regler, som gør sig gældende i forhold til tinglysningsafgiften. Eksempelvis ændrer den faste tinglysningsafgift sig med tiden, men har i de seneste år ligget stabilt.

2022-satsen for den faste afgift udgør 1.750 kr., mens den variable afgift, som nævnt, afhænger af, hvad der skal tinglyses.

Den variable del af tinglysningsafgiften i forbindelse med bolighandler:

  • Almindelig fri handel: Er der tale om en fri handel, udgør den variable del af afgiften 0,6 % af den samlede købesum, uanset hvor meget den offentlige ejendomsvurdering er jf. tinglysningsafgiftslovens § 4, stk. 2. Ved beregning af den variable tinglysningsafgift oprundes den procentuelle afgift til nærmeste kronebeløb der er deleligt med 100 .
  • Familiehandel: Er der tale om en familiehandel, beregnes den variable del af afgiften på baggrund af den offentlige vurdering af ejendommen fratrukket 15 %, såfremt den samlede købesum er mindre end dette beløb.

I forbindelse med den nye finanslovsaftale, der blev vedtaget i 2022, er både regeringen og støttepartierne blevet enige om, at den faste tinglysning af pant skal reguleres hvert tredje år. Den blev første gang reguleret i 2022, hvor den blev hævet fra den daværende sats på 1.660 kr. til et fast grundbeløb på 1.750 kr.

Næste gang den reguleres er således i 2023.

Hvem betaler tinglysning af skødet?

Det er op til køber og sælger at aftale, hvem der betaler for tinglysning af skødet. Det vil typisk være køber af ejendommen, som betaler afgifter til tinglysning.

Der er dog ingen bestemmelser i tinglysningsafgiftsloven, som dikterer, at det skal være køber, som betaler tinglysningsafgiften.

Køber og sælger kan derfor blive enige om, at dele den samlet tinglysningsafgift mellem sig. Det kræver blot, at det er angivet i købsaftalen, så du er sikker på, hvem der skal betale den senere tinglysning af skødet.

Hvornår betaler man tinglysningsafgift?

Både den faste tinglysningsafgift og den variable tinglysningsafgift skal betales i forbindelse med en tinglysning. Et skøde bliver derfor først endegyldigt tinglyst, når den samlet tinglysningsafgift er betalt.

Fremgår det af tingslysningssvaret, at skødet ikke kan blive tinglyst, skal der ikke betales en tinglysningsafgift.

Hvad koster tinglysningsafgift?

Som tidligere nævnt, består tinglysningsafgiften af en fast afgift og en variabel afgift.

Den eksakte tinglysningsafgift afhænger af, hvilke typer ejendomme, der er tale om, samt hvor mange penge, købesummen består af.

Er der tale om en almindelig bolighandel, vil den faste tinglysningsafgift koste 1.750 kroner ifølge 2022-taksten. Den variable tinglysningsafgift befinder sig i forbindelse med en almindelig bolighandel på 0,6 % af den samlede købesum.

Er der tale om en familiehandel, beregnes den variable afgift på baggrund af den offentlige vurdering fratrukket 15 % medmindre købesummen af en ejendom er højere.

Hvordan beregnes tinglysningsafgiften?

Det er forholdsvist nemt at lave en beregning af, hvor meget du skal betale i tinglysningsafgift.

Hvis du køber et hus, som koster 8.000.000 kroner, så ser regnestykket således ud:

8.000.000 kroner x 0,6 % + 1.750 kroner = 49.750 kroner.

Du skal dog være opmærksom på, at der kan være andre afgifter, som gør sig gældende i forbindelse med tinglysning af et skøde. Eksempelvis, hvis der er tale om en landbrugsejendom, et gartneri eller en skovejendom.

Derfor anbefaler vi altid, at du inddrager den eller de rigtige rådgivere i dit boligkøb, så du er sikker på, at du får den rigtige køberrådgivning.

Tryk her, hvis du er interesseret i at beregne tinglysningsafgift af skødet på den ejendom, du påtænker at købe.

Hvordan betaler man tinglysningsafgift?

Et skøde er i dag et dokument, som beregnes, udarbejdes, underskrives og tinglyses digitalt ved brug af NemID eller MitID.

Tinglysningen foregår via Tinglysning.dk, og der betales afgift enten via netbank eller med betalingskort.

Formelt bliver tinglysningsafgiften opkrævet af Tinglysningsretten.

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til tinglysningsafgiften

Er du i tvivl om, hvordan der beregnes afgift eller hvordan der betales tinglysningsafgift? Så står vi klar til at hjælpe dig med køberrådgivning, udarbejdelse og tinglysning af skødet samt vejledning i forbindelse med et ejerskifte, så du er sikker på, at alt forløber, som det skal.

Du kan også få hjælp til at forhandle med sælger, hvis du ikke vil stå for at betale hele tinglysningsafgiften og det pantsikrede beløb på egen hånd.

Kan du ikke få et afslag i købesummen, kan du i stedet foreslå, at tinglysningsafgiften på samme ejendom splittes mellem jer.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg