købermægler

Min Købermægler – Din personlige sparringspartner i København

Ved at bruge Minkøbermægler.dk får du din egen personlige sparringspartner, som rådgiver dig gratis gennem købsprocessen fra start til slut.

Ejendomsmægleren varetager sælgers interesser, hvorfor det kan være en stor fordel for dig som køber at alliere dig med Minkøbermægler.dk, som kan varetage dine interesser.

Uanset om du er førstegangskøber eller erfaren boligkøber, står vi klar til at hjælpe dig med juridisk dokumentgennemgang, prisforhandling og andre relevante ydelser.

Når du allierer dig med Minkøbermægler.dk, er det ikke nødvendigt at benytte en boligadvokat. Minkøbermægler.dk dækker alt, du har brug for.

Her kan du læse mere om, hvorfor og hvornår det er en god idé at involvere en købermægler i købsprocessen, og hvad du kan forvente, at køberrådgivning vil koste dig.

  • Uforpligtende snak om dit boligkøb

  • Gratis købsvurdering

  • 100 % uvildig købermægler

  • Besigtigelse med eller uden byggesagkyndig

  • Prisforhandling – 10 % af prisafslaget (intet afslag – ingen regning)

  • Juridisk dokumentgennemgang (ingen handel – ingen regning)

  • Professionel ansvarsforsikring

  • Nem adgang til alle relevante parter i forbindelse med dit boligkøb
KONTAKT ANDERS

Hvad kan en købermægler hjælpe med?

En købermægler er typisk uddannet ejendomsmægler, og hjælper boligkøbere med køberrådgivning i forbindelse med deres kommende boligkøb. Købermægleren varetager udelukkende købers interesser, mens sælgers ejendomsmægler udelukkende forsøger at skaffe sælgeren de bedst mulige vilkår.

Som købermægler skifter ejendomsmægleren med andre ord rolle, og fungerer nu som køberens personlige sparringspartner og køberrådgiver. Når du indgår en aftale med en købermægler, kan du få hjælp til alt fra købsvurdering, prisforhandling, juridisk dokumentgennemgang til besigtigelse af ejendommen.

Prisforhandling

Med prisforhandling af hus eller lejlighed får du:

Køberrådgivning fra start til slut

Gratis online købsvurdering

Minkøbermægler.dk vurderer prisen på boligen

⇒ Minkøbermægler.dk laver en forhandlingsstrategi afstemt med dine forventninger

Minkøbermægler.dk varetager budgivning og forhandling med sælgers ejendomsmægler

Pris: 10 % af afslaget

intet afslag – ingen regning

Dokumentgennemgang

Med juridisk gennemgang af handlens dokumenter får du:

Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen

Gennemgang af handlens øvrige dokumenter

Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse

Udarbejdelse og tinglysning af skøde og refusionsopgørelse

Dækning gennem ansvarsforsikring

Pris: fra 8.000 kr. inkl. moms

ingen handel – ingen regning

*Gælder ikke handler, som er betinget af købers salg af egen bolig og budrunder

Besigtigelse

Med byggeteknisk gennemgang af ejendommen får du:

En mundtlig byggeteknisk gennemgang

Omkostningsoverslag for udbedring af skader

Vurdering af ombygningsmuligheder

Vurdering af den energimæssige tilstand

Vurdering af mulighederne for energioptimering

Pris: fra 4.000 kr. inkl. moms

Sælgerrådgivning

Med uvildig sælgerrådgivning får du:

Sparring i forbindelse med dit boligsalg

Gennemgang af salgsvurderinger

Analyse af markedspris

Gennemgang af formidlingsaftale

Forhandling af vilkår og mødedeltagelse med sælgers mægler

Pris: fra 3.000 kr. inkl. moms

*Aftales individuelt

I nogle tilfælde vil du som boligkøber udelukkende have behov for prisforhandling af den bolig, du har kig på. Købermægleren bruger sin mangeårige erfaring og kompetencer til at prissætte en ejendom rigtigt, og kan bruge dette til at forhandle en god pris for køberen.

I andre tilfælde kan det være relevant at få hjælp til besigtigelse, juridisk dokumentgennemgang eller afleveringsforretning. Minkøbermægler.dk har ligeledes kompetente samarbejdspartnere, som kan stå for byggeteknisk gennemgang og bankforhandling, hvis du har brug for dette.

LÆS MERE OM VORES KØBERRÅDGIVNING

Hvorfor skal du bruge en købermægler?

Der er mange gode grunde til, hvorfor det giver god mening at alliere sig med en købermægler.

Minkøbermægler.dk kan hjælpe dig med at navigere uden om eventuelle faldgruber og yde sparring gennem hele købsprocessen. En købermægler har desuden de relevante fagkompetencer samt et indgående kendskab til både boligmarkedet og boligbranchen, og vil derfor som udgangspunkt være bedre rustet til at forhandle med ejendomsmægleren.

Det er typisk sælgers ejendomsmægler, som udarbejder købsaftalen. Vælger du at skrive under på en købsaftale uden et rådgiverforbehold, risikerer du som køber at overse væsentlige vilkår, som kan være med til at forringe boligens værdi og/eller din retsstilling som køber. Minkøbermægler.dk kan hjælpe dig med at undgå faldgruber – både hvis du står og skal købe, og hvis du allerede er i gang med at købe.

Herunder får du et overblik over, hvordan vi kan hjælpe dig – uanset hvor i processen, du befinder dig.

Processen for Minkøbermægler.dk

kontakt købermægler

Trin 1:

Hvis du går med overvejelser om at købe en bolig, er du altid velkommen til at ringe til os for en uforpligtende snak og høre, hvad vi kan tilbyde dig i forbindelse med dit boligkøb.

uforpligtende snak med købermægler

Trin 2:

Efter vores uforpligtende snak sammensætter vi en pakke til dig med de ydelser, som vi mener er relevante for dig og dit boligkøb.

løbende dialog med købermægler

Trin 3:

Undervejs i processen er vi i løbende dialog, og du kan altid ringe og spørge os til råds, uden at det koster dig noget.

Du skal betragte os som sin personlige sparringspartner gennem dit boligkøb.

Hvis du har brug for prisforhandling, hjælper vi dig gerne med dette.

købsaftale

Trin 4:

Når køber og sælger er blevet enige om handlens vilkår, skal der udfærdiges en købsaftale som skal underskrives af begge parter.

I købsaftalen skal der naturligvis være forbehold for bankens og vores godkendelse.

dokument gennemgang

Trin 5:

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, bliver købsaftalen og handlens øvrige dokumenter gennemgået af en erfaren købermægler.

telefonmøde med købermægler

Trin 6:

Inden forbeholdet udløber, holder vi et telefonmøde med dig og giver vores juridiske vurdering af handlen, og hvorvidt denne kan godkendes.

godkendelse

Trin 7:

Hvis det vurderes at handlen kan godkendes, vil vi efter mødet godkende handlen over for sælgers ejendomsmægler.

Her opregner vi eventuelle betingelser for handlens godkendelse.

Hvis du som køber har nogle afklarende spørgsmål til sælger eller forbehold, vil vi kunne tilføje disse i din godkendelsesskrivelse.

*Bemærk, at først når alle betingelser er opfyldt og fortrydelsesretten er udløbet, er handlen endelig og du kan kalde dig for boligejer.

underskrift

Trin 8:

Når handlen er endelig, sørger vi for at lave et digitalt skøde, som bliver sendt til din underskrift.

Skødet skal underskrives med NemID og vil herefter blive anmeldt til tinglysning på tinglysning.dk.

Vi sørger ligeledes for refusionsopgørelsen.

Arbejdet med skøde og refusionsopgørelse påbegyndes ca. 1 måned før overtagelsesdagen og slutter ca. 1 måned efter overtagelsesdagen.

Fristerne kan dog afhænge lidt af, hvad der er aftalt i købsaftalen.

Kontakt Anders

Hvad koster en købermægler?

Det er svært at give en konkret pris på, hvad du skal regne med at betale for en købermægler og køberrådgivning i forbindelse med dit boligkøb.

Prisen afhænger af, hvilke ydelser du vælger, og hvor meget hjælp du har brug for.

Under fanen priser kan du se, hvad de forskellige ydelser koster, og dermed hvor meget du som køber, kan forvente at skulle betale.

SE VORES PRISER
købermægler

Manden bag Minkøbermægler.dk

Mit navn er Anders Klingenberg, uddannet og registreret ejendomsmægler i Erhvervsstyrelsen med mere end 15 års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen.

Jeg har derfor et indgående kendskab til købers stilling ved køb af fast ejendom og de juridiske aspekter i en ejendomshandel. I mit virke som ejendomsmægler har jeg været vurderingskonsulent for Handelsbanken, Danske Bank og Nordea.

I mit virke som købermægler trækker jeg på den erfaring, jeg har fra mine mange år som sælgers mand. Min køberrådgivning tager udgangspunkt i den enkelte person samt en evne til at sætte mig i købers sted og de følelser og tanker der ligger i at købe ens fremtidige hjem.

LÆS MERE OM ANDERS

Købermægler FAQ

Hvad er en købermægler?

En købermægler er typisk uddannet ejendomsmægler, og hjælper boligkøbere sikkert gennem bolighandlen med alt fra prisforhandling af ejendommen til juridisk køberrådgivning og dokumentgennemgang.

De seneste år er det blevet mere og mere populært at benytte sig af en købermægler, da der i 2015 blev vedtaget en ny lov om, at ejendomsmæglere ikke længere måtte rådgive potentielle købere.

Det stiller derfor køberne ringere end sælgerne, fordi kun sælgerne har en professionel til at varetage sine interesser. Fordelen ved at bruge en købermægler er således, at du på lige fod med sælger har en professionel repræsentant hele vejen. I modsætning til, når man benytter en boligadvokat, er købermægleren oftest med og står til rådighed med rådgivning gennem hele købsprocessen. Ofte til samme pris.

Det er dog valgfrit, om du vil gøre brug af en købermægler til at gennemgå handlens dokumenter, forhandle prisen eller udføre det juridiske arbejde.

Til gengæld er det ikke uden konsekvenser, hvis du overser faldgruber, når du skal foretage en stor boliginvestering.

Hvor mange penge kan en købermægler spare mig?

At bruge Minkøbermægler.dk kan spare dig mange penge, og vores mission er altid, at det skal være mere fordelagtigt for dig end at lade være.

En professionel prisforhandling kan nemlig oftest sikre dig et større prisafslag på den bolig, du køber, fordi Minkøbermægler.dk har mangeårig erfaring inden for forhandling og besidder effektive forhandlingsgreb. Derudover køber du sikkerheden for, at der ikke overses elementer, der i sidste ende bliver uforudsete udgifter eller prisforringelser.

Minkøbermægler.dk har talrige eksempler på handler, hvor køber havde overset væsentlige parametre som fx ulovlige bygningsindretninger, forurening eller forestående lokalplansændringer af værdiforringende karakter for boligen / området. I disse tilfælde har Minkøbermægler.dk hjulpet køber med at spare summer, som langt overstiger udgiften.

Den specifikke sum afhænger derfor af den pågældende ejendom samt indholdet af købsaftalen.

Kan en købermægler også spare mig tid?

Du sparer ikke kun penge, når du involverer en købermægler i et boligkøb.

Du slipper for at skulle gennemgå alle dokumenterne på egen hånd, hvilket er en tidskrævende proces – særligt, hvis du ikke er uddannet ejendomsmægler, jurist og/eller har erfaring på området. Ved at alliere dig med en købermægler, får du med andre ord din egen tovholder, som kan guide dig gennem købsprocessen og gøre dig opmærksom på tidsfrister samt eventuelle faldgruber. På den måde får du tid til at koncentrere dig om alt det sjove ved dét at købe bolig.

Du kan derfor både spare tid, kræfter og penge, når du gør brug af en købermægler i et boligkøb.