Hvordan er det nu lige med reglerne for bopælspligt? I denne artikel vil vi blandt andet kigge nærmere på, hvad bopælspligt er, hvilke boliger er omfattet af reglerne for bopælspligt, og hvor lang tid, man skal opholde sig i boligen for at opfylde bopælspligten.

Hvad er bopælspligt, og hvorfor har man indført bopælspligten?

Bopælspligten betyder, at hvis du ejer en helårsbolig, så skal boligen som minimum være beboet 180 dage om året. Hvis du som ejer således er fraflyttet ejendommen, og har frameldt din folkeregisteradresse, har du pligt til at leje boligen ud. Hvis du fx skal rejse til udlandet i en periode, der overstiger de 6 måneder, men stadig er tilmeldt folkeregistret, vil du som udgangspunkt ikke komme i konflikt med reglerne om bopælspligt. Det er dog altid en god idé at tage kontakt til den kommune, du er bosat i og få dem til at bekræfte, at bopælspligten er overholdt. Lovgrundlaget for bopælspligten er reguleret i Boligreguleringsloven. Der er indført bopælspligt på størstedelen af alle boliger i Danmark for at undgå affolkning og boligspekulation. Der findes imidlertid også boliger, som ikke er omfattet af reglerne om bopælspligt. Mere herom senere i artiklen.

Gyldige grunde til tomme boliger

Større ombygninger / renovering / istandsættelse
Hvis din bolig er sat til salg
Hvis der er indgået lejeaftale med indflytning senere end 6 uger efter sidste fraflytning
Brugers midlertidige fravær fra boligen
Hvis boligen er solgt med overtagelse senere end 6 uger efter sidste fraflytning
Som anført ovenfor er det dog altid en god idé at tage kontakt til den kommune du er bosat i, og få dem til at bekræfte, at bopælspligten er overholdt.

Hvem regulerer reglerne om bopælspligt, og hvilke boliger er omfattet bopælspligt?

Det er kommunerne selv (kommunalbestyrelsen), der regulerer reglerne om bopælspligt. Udgangspunktet er, at hvis en bolig har været benyttet til helt eller delvist helårsbeboelse, så vil boligen som udgangspunkt også være omfattet af reglerne for bopælspligt.
Hvilke boliger er ikke omfattet af bopælspligt:

Sommerhuse
Flexboliger
– Helårsboliger som er til salg, uanset om ejeren bor i ejendommen eller er fraflyttet

Hvem holder opsyn med at bopælspligten overholdes?

Idet det er kommunerne der regulerer reglerne for bopælspligt, er det også kommunerne, der har ansvaret for at kontrollere, at der ikke er tomme boliger inden for kommunegrænsen. Det er værd at bemærke, at udlejning gennem Airbnb og anden korttidsudlejning ikke opfylder bopælspligten, idet der skal være tale om en fast lejer med folkeregisteradresse. Det er ejeren selv, der har ansvaret for at undersøge, om en bolig er taget i brug til helårsbrug med tilmelding, ved at indhente en husejerattest hos folkeregistret.

Hvilken konsekvens har det, hvis jeg ikke overholder bopælspligten?

Hvis din helårsbolig står tom, og du ikke har sat den til salg, skal du huske at anmelde det til den kommune du bor i senest 6 uger efter, at din bolig bliver ledig. Hvis kommunen opdager, at bopælspligten på en helårsbolig ikke overholdes, vil kommunen tage direkte kontakt til ejeren. Hvis bopælspligten fortsat ikke overholdes efter kommunen er kommet med påkrav herom, kan kommunen i sidste ende tvangsudleje din bolig. Kommunen kontrollerer, at bopælspligten overholdes ved at sammenkøre ejendoms- og folkeregistret.

Bemærk, at ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg