Et endeligt skøde er det sidste dokument i en bolighandel. Skødet er dit bevis på, at du er den retsmæssige ejer af ejendommen. Købesummen frigives derfor først til sælgers bank, når skødet er blevet tinglyst. Det tinglyste skøde er den officielle registrering af dig som ejer.

Her kan du blive klogere på, hvad er et skøde indeholder, hvem der udarbejder skødet og meget mere.

Hvad er et skøde?

Et skøde er et offentligt dokument, der beviser, at du er den retmæssige ejer af en ejendom.

I dag er skødet et digitalt dokument, som skal underskrives med MitID og tinglyses elektronisk. Når skødet er blevet tinglyst, fungerer det som det officielle bevis på, hvem der har ejerskab over den pågældende ejendom. Du er derfor først den retmæssige ejer af ejendommen, når skødet er blevet tinglyst.

En købsaftale og et skøde er to forskellige dokumenter, som dog begge er nødvendige, når du skal købe fast ejendom.

Købsaftalen er meget detaljeret og indeholder alle vilkår og betingelser, der gør sig gældende i din bolighandel. Skødet indeholder derimod udelukkende de mest væsentlige informationer om overdragelsen af det retmæssigt ejerskab.

Typisk er det købers rådgiver, der står for at udarbejde skødet og sende det til tinglysning. Benytter du dig af kompetent rådgivning i forbindelse med din bolighandel, vil det ofte være din købermægler, der står for at tinglyse skødet, udarbejde refusionsopgørelsen samt berigtigelse af handlen.

Hvad skal et skøde indeholde?

Som nævnt skal skødet indeholde erklæringer og de mest væsentlige informationer omkring ejendommens ejerskifte og de vilkår, der gør sig gældende for overdragelsen. Et skøde indeholder derfor både information omkring køber og ejendommen, men også købesummen og øvrige informationer.

Et skøde indeholder typisk følgende oplysninger:

 • Navn, adresse og CPR-numre på både køber og sælger
 • Oplysninger omkring ejendommen
 • Standen på ejendommen
 • Købesum og pantehæftelser
 • Den offentlige ejendomsvurdering
 • Servitutter
 • Dato for overtagelse

Skødet kan herudover også indeholde én eller flere erklæringer, som er påkrævede, hvis skødet skal tinglyses. Det kan eksempelvis være erklæringer omkring køb af dødsbo, udlændinges køb af fast ejendom, erhvervelse af landbrugsejendom, hæftelser som overtages og lignende.

Hvad koster tinglysning af skøde?

Når skødet tinglyses, skal du betale en variabel afgift og en fast afgift. Den variable tinglysningsafgift udgør 0,6 procent af købesummen, mens den faste tinglysningsafgift løbende bliver reguleret. Ifølge de nuværende takster ligger den faste afgift på 1.750 kr. Den faste tinglysningsafgift stiger pr. 1. januar 2023 fra de nuværende 1.750 kr. til 1.850 kr.

Den variable afgift varierer desuden afhængigt af, hvad der bliver solgt. I forbindelse med fri handel af et familiehus – eksempelvis en ejerlejlighed eller et fritidshus – udgør den variable tinglysningsafgift 0,6 procent af købesummen. Dette beløb skal rundes op til det nærmeste hundrede.

Bliver ejendommen ikke solgt i fri handel, så er der andre regler, som gør sig gældende for beboelseshuse, fritidshuse og ejerlejligheder. Er ejendommen blevet solgt til under 85 procent af ejendommens vurdering, bliver tinglysningsafgiften beregnet på baggrund af 85 procent af ejendommens værdi.

Hvem skal udarbejde skødet og hvornår?

Der er ikke nogen formelle krav til, hvem der skal stå for at udarbejde dit skøde og sende det til tinglysning.

I langt de fleste tilfælde vil det dog være købers rådgiver, som er ansvarlig for tinglysningen af skødet. Det bliver normalt aftalt og dokumenteret i købsaftalen, hvem der står for at tinglyse skødet – og ofte vil det være købers repræsentant.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at skødet er udarbejdet korrekt. Det skal indeholde de nødvendige informationer, så du som køber, ikke ender med at komme i klemme rent juridisk. Hvis der ikke foreligger et tinglyst skøde, er det i princippet ikke dig, der står som den officielle ejer af ejendommen.

Hvis du ønsker at vide, hvordan man ændrer et skøde – f.eks. i forbindelse med en skilsmisse, kan du trykke her.

Hvor finder jeg mit skøde?

Før i tiden var skøder fysiske papirer, som man skulle opbevare et sikkert sted. Hvis skødet blev væk, kunne du bestille en kopi hos den lokale byret mod et mindre gebyr.

Skødet er i dag digitalt, hvilket betyder, at du kan finde dit skøde på Tinglysning.dk. Siden 1. juli 2013 har det været gratis at indhente de oplysninger, der er i tingbogen.

Sådan finder du dit skøde:

 1. Gå til Tinglysning.dk
 2. Tryk på “Forespørg med log ind”
 3. Log på med MitID
 4. Klik på fanen “Fast ejendom”
 5. Indtast din adresse
 6. Find dato og løbenummer under “Adkomster”
 7. Klik på fanen “Mere” og vælg “Dokumenter”
 8. Indtast dato og løbenummer
 9. Klik på “Hent PDF” eller “Bestil som officiel attest”

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til tinglysning af skøde

Når du vælger køberrådgivning hos Minkøbermægler.dk, sørger vi for at udarbejde skødet og sende det til tinglysning på dine vegne. Vi sikrer, at skødet indeholder alle de korrekte oplysninger, så det bliver tinglyst uden anmærkninger. Herudover tilbyder vi køberrådgivning med udgangspunkt i dit boligkøb.

Vi gennemgår købsaftalen for dig og danner overblik over alle handlens juridiske dokumenter, hvorefter vi sætter dig ind i indholdet af dem. På den måde er du sikret et komplet indblik i din sag og de betingelser, der relaterer sig til handlen, så din købsaftale kan underskrives med god samvittighed.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg