Før du underskriver en købsaftale i forbindelse med dit boligkøb, bør du altid sikre dig, at der er indsat et advokatforbehold (rådgiverforbehold). Et advokatforbehold (rådgiverforbehold) i købsaftalen er din sikkerhed for, at din underskrift først er bindende, når din advokat eller købermægler har godkendt handlen i sin helhed.

Viser det sig, at der er forhold i købsaftalen eller handlens dokumenter, du ikke har været vidende om, eller ikke ønsker at acceptere, har du mulighed for at annullere handlen, uden at det koster dig noget.

Hvis der ikke er indskrevet et advokatforbehold (rådgiverforbehold) , og du annullerer en handel i henhold til reglerne om fortrydelsesret, skal du betale godtgørelse på 1 % af købesummen til sælger.

Et advokatforbehold kaldes også for et rådgiverforbehold, da der ikke er krav om, at det skal være en advokat, som skal gennemgå og godkende købsaftalens vilkår for private boligkøbere.

I købsaftalen er det typisk indskrevet som krav, at det er en advokat eller registreret ejendomsmægler (købermægler) der forestår berigtigelsen.

Her kan du kan læse mere om, hvad et advokatforbehold (rådgiverforbehold) er, om et advokatforbehold (rådgiverforbehold) kan forlænges, og meget mere.

Hvad er et advokatforbehold?

Et advokatforbehold (rådgiverforbehold) er din sikkerhed for, at du har din egen repræsentant til at gennemgå købsaftalen og handlens dokumenter til din fordel. Skulle du alligevel fortryde dit boligkøb efter du har underskrevet købsaftalen, skal du gøre brug af din almindelige lovbestemte fortrydelsesret ved boligkøb.

Det er dog ikke uden konsekvenser at gøre brug af sin fortrydelsesret, da du skal betale sælgeren en godtgørelse, som svarer til 1 % af købesummen. Det kan du imidlertid undgå, hvis du får et advokatforbehold (rådgiverforbehold) indskrevet i købsaftalen, før du underskriver købsaftalen.

På den måde kan du trygt skrive under på købsaftalen, og efterfølgende give din advokat eller købermægler mulighed for at gennemgå købsaftalen.

Vurderer din rådgiver, at der skal foretages yderligere undersøgelser eller ændres i købsaftalens vilkår, er sælger forpligtet til at imødekomme dine betingelser, hvis din underskrift på købsaftalen skal være bindende. Alternativt vil du som køber kunne annullere handlen.

Som køber skal du være opmærksom på, at når man kommer med indsigelser til købsaftalen, efter den er underskrevet af begge parter, så er det at betragte som et nyt tilbud til sælger, hvorfor sælger på denne baggrund kan vælge at annullere handlen.

Det sker yderst sjældent, men hvis der er flere købere til samme ejendom, og sælger kan øjne en mulighed for at sælge til en anden køber på bedre vilkår, så kan det tænkes, at sælger vil benytte sig af denne mulighed.

Der vil imidlertid skulle udarbejdes en ny købsaftale med nyt advokatforbehold (rådgiverforbehold) og ny fortrydelsesret, hvorfor sælger af denne grund risikerer at stå uden nogen reelle købere på hånden.

Foruden et advokatforbehold (rådgiverforbehold) i købsaftalen, kan det også være en fordel af få indskrevet et bankforbehold, hvilket betyder, at din underskrift først er gyldig, hvis banken kan godkende handlen for så vidt, angår det økonomiske indhold.

Hvor længe gælder et advokatforbehold?

Når du benytter et advokatforbehold (rådgiverforbehold) i købsaftalen, skal der indsættes en tidsfrist for, hvor lang tid forbeholdet skal være gældende. Altså, hvor lang tid din advokat eller købermægler har til at gennemgå og godkende købsaftalen og komme med eventuelle indsigelser til sælgers ejendomsmægler.

Typisk vil fristen for forbeholdet vare mellem 3-5 hverdage fra det tidspunkt, hvor begge parter har underskrevet købsaftalen.

Det betyder, at din advokat eller købermægler som udgangspunkt har 5 hverdage til at komme med eventuelle indsigelser, som skal være fremkommet inden fristens udløb. Du skal dog være opmærksom på, at fristen i dit advokatforbehold (rådgiverforbehold) i visse tilfælde kan være kortere.

Vær opmærksom på, at hvis din advokat eller købermægler ikke fremkommer med indsigelser til købsaftalen rettidigt, er handlen som udgangspunkt bindende, medmindre du som køber stadig, har mulighed for at benytte dig af din lovpligtige fortrydelsesret.

Inden du underskriver købsaftalen, er det derfor en god idé at undersøge, hvor lang tid forbeholdet løber. Som køber kan du også vælge at få din købermægler til at gennemgå købsaftalen, inden du skriver under, så du er sikker på, at købsaftalen indeholder de relevante forbehold.

Kan man forlænge et advokatforbehold?

Hvis din advokat eller købermægler har brug for mere tid til at gennemgå købsaftalen og handlens dokumenter, har advokaten eller købermægleren som udgangspunkt mulighed for at få forlænget forbeholdet, hvis sælger kan acceptere fristforlængelsen.

Ejendomsmægleren vil typisk imødekomme kravet om forlængelse af advokatforbeholdet (rådgiverforbeholdet), da købers rådgiver ellers vil kunne annullere handlen på baggrund af forbeholdet.

Derfor vil du som køber omkostningsfrit kunne udtræde af handlen, hvis sælgeren og ejendomsmægleren ikke ønsker at acceptere kravet om forlængelse af advokatforbeholdet (rådgiverforbeholdet).

Hvordan formuleres et advokatforbehold?

Der er ingen formelle krav til, hvordan advokatforbeholdet (rådgiverforbeholdet) skal formuleres i købsaftalen. Den specifikke formulering varierer derfor fra aftale til aftale.

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvordan advokatforbeholdet (rådgiverforbeholdet) er formuleret, så sælgers ejendomsmægler ikke pludselig kan kræve en begrundelse for eventuelle indsigelser.

Advokatforbehold eksempel i købsaftale

Herunder følger et konkret eksempel på et advokatforbehold (rådgiverforbehold), som kan være betinget af at købers indsigelser bliver accepteret. Det er udelukkende et eksempel, da et advokatforbehold (rådgiverforbehold) som nævnt, kan formuleres forskelligt afhængigt af den pågældende købsaftale.

Eksempel på formulering af et advokatforbehold:

“Nærværende handel er fra købers side betinget af, at dennes rådgiver jf. købsaftalens pkt. 10 godkender handlen i sin helhed. Indsigelser skal være sælgers ejendomsmægler skriftligt i hænde senest kl. 16:00, 5 hverdage efter købsaftalen er underskrevet af begge parter (ekskl. underskriftsdagen). Såfremt indsigelser ikke er fremkommet inden fristens udløb, er handlen bindende for køber, bortset fra evt. fortrydelsesret efter Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. Der skal for god ordens skyld gøres opmærksom på, at fortrydelsesfristen efter loven løber sideløbende med indsigelsesfristen efter nærværende bestemmelse.”

Vær opmærksom på, at ovenstående blot er et eksempel på, hvordan et advokatforbehold (rådgiverforbehold) kan formuleres.

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til advokatforbeholdet

Har du brug for rådgivning og hjælp til at få gennemgået din købsaftale og handlens dokumenter, efter du har skrevet under? Hos Minkøbermægler.dk hjælper vi dig sikkert igennem dit boligkøb uden ubehagelige og kostbare overraskelser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg