Køb af fast ejendom er en kompleks proces, der involverer en række juridiske, økonomiske og praktiske overvejelser. Et centralt begreb i forbindelse med køb af fast ejendom er “risikoovergang”. Risikoovergang refererer til det tidspunkt, hvor ansvaret for ejendommen overgår fra sælger til køber. Denne artikel vil udforske begrebet risikoovergang ved køb af fast ejendom og undersøge dets betydning og konsekvenser for både købere og sælgere.

Risikoovergangens betydning

Risikoovergang er afgørende for at fastlægge, hvornår køberen påtager sig ansvaret for ejendommen, herunder risikoen for eventuelle skader eller tab. Ifølge dansk rets traditionelle princip om “caveat emptor“, hvilket betyder “køberen må vogte sig selv”, er det i høj grad køberens ansvar at undersøge ejendommen omhyggeligt, før købet finder sted. Dette princip betyder imidlertid ikke, at sælgeren kan skjule alvorlige mangler eller fejl.

Konsekvenserne af risikoovergang

Tidspunktet for risikoovergangen kan have væsentlig indflydelse på parternes rettigheder og forpligtelser. Før risikoovergangen har sælgeren et ansvar for at opretholde ejendommen i samme stand som ved aftalens indgåelse. Efter risikoovergangen påtager køberen sig imidlertid ansvaret for eventuelle skader eller fejl på ejendommen. Dette kan indebære, at køberen ikke længere kan kræve, at sælgeren udbedrer mangler eller betaler for reparationer.

Risikoovergangens tidspunkt

Tidspunkt for risikoovergangen kan variere afhængigt af flere faktorer, herunder den konkrete ejendom, parternes aftale og den juridiske kontekst. Køber overtager som udgangspunkt risikoen for ejendommen på overtagelsesdagen eller dispositionsdagen, hvis denne er tidligere end overtagelsesdagen. Hvis ejendommens bygninger er fuld- og nyværdiforsikrede mod brandskade, overgår risikoen herfor dog allerede til køber ved købsaftalens underskrift. Køber er da berettiget til erstatningen fra brandforsikringen, og er således forpligtet til at opfylde den indgåede handel. Hvis der er en selvrisiko på brandforsikringen, afholder sælger udgiften hertil.  Det er derfor afgørende for køberen at foretage en grundig undersøgelse af ejendommen inden købets afslutning. Sælger er imidlertid forpligtet til at vedligeholde ejendommen forsvarligt i enhver henseende frem til dispositionsdagen.

Undersøgelsespligten og betydningen af tilstandsrapport

Som tidligere nævnt er køberens ansvar at undersøge ejendommen nøje før købet. Det indebærer normalt en gennemgang af ejendommens tilstand og eventuelle mangler. En tilstandsrapport, udarbejdet af en bygningssagkyndig, kan være en værdifuld kilde til oplysninger for køberen. Tilstandsrapporten indeholder en vurdering af ejendommens tekniske tilstand og eventuelle skader eller fejl. Hvis der fremgår alvorlige mangler i tilstandsrapporten, kan det give køberen mulighed for at kræve udbedring eller prisafslag fra sælgeren, inden købet fuldføres.

Sælgerens oplysningspligt

Selvom køberen har pligt til at undersøge ejendommen, har sælgeren også en oplysningspligt. Det betyder, at sælgeren er forpligtet til at oplyse køberen om eventuelle kendte mangler eller fejl ved ejendommen. Manglende opfyldelse af denne oplysningspligt kan resultere i erstatningsansvar for sælgeren, hvis køberen senere opdager mangler, der ikke er blevet oplyst om.

Konklusion

Risikoovergang ved køb af fast ejendom er et afgørende begreb, der regulerer, hvornår ansvaret for ejendommen overgår fra sælger til køber. Dette begreb har betydelige juridiske og økonomiske konsekvenser for begge parter i en ejendomshandel. Købere skal være opmærksomme på deres undersøgelsespligt og overveje at inddrage en tilstandsrapport som en del af købsprocessen. Sælgere skal sikre sig, at de opfylder deres oplysningspligt og informerer køberen om eventuelle kendte mangler. Kort sagt er forståelse af risikoovergangens betydning afgørende for at sikre en vellykket ejendomshandel og undgå potentielle tvister eller skuffelser i købsprocessen.

Få hjælp til køberrådgivning

Hvis du skal købe bolig, så tag fat i Minkøbermægler.dk allerede i dag. Vi er din sparringspartner og yder kompetent køberrådgivning igennem hele processen.

Tænker du, at denne artikel er relevant for andre, du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du kan også følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet, køberrådgivning m.m.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg