Besigtigelse med byggesagkyndig

Med byggeteknisk gennemgang får du:

  • Rådgivning fra start til slut
  • En mundtlig byggeteknisk gennemgang
  • Gennemgang af sælgers tilstandsrapport
  • Den byggesagkyndige kommer med et overslag på, hvad det koster at udbedre skaderne
  • Vurdering om mulighederne for ombygning
  • Vurdering af den energimæssige tilstand af ejendommen samt mulighederne for energioptimering

Pris: 4.000 kr. inkl. moms plus
kørsel efter statens takster for kørsel og øvrige udlæg

Afleveringsforretning

Blandt de bedste investeringer og værktøjer er en grundig gennemgang af boligen med en byggesagkyndig.

Stemmer tilstandsrapporten overens med de faktiske forhold?

Uanset om du køber en ny ejendom, istandsat ejendom eller en ældre ejendom, anbefaler Minkøbermægler.dk at få ejendommen gennemgået af en uvildig byggesagkyndig. Mange af de lovpligtige tilstandsrapporter som udleveres til købere er desværre ofte behæftet med fejl og/eller udeladelser, som i sidste ende kan koste dig dyrt. Listen af afgørelser fra retspraksis og ankenævnsafgørelser er blot med til at bekræfte dette.

Viser det sig, at der fejl og mangler, som ikke er belyst korrekt, eller hvis der er udeladelser i dokumenterne, vil dette typisk kunne benyttes i en forhandling og dermed skabe en stærk forhandlingsposition.

Minkøbermægler.dk samarbejder med en uafhængig byggesagkyndig, med stor erfaring inden for byggeteknisk rådgivning.

Du er naturligvis velkommen til at antage din egen sagkyndig, hvis du ønsker dette. Samarbejdet med den byggesagkyndige vil gøre din købsproces smidigere og billigere. Alt sammen til din fordel.

Besigtigelse gennem byggesagkyndig er en selvstændig ydelse som kan vælges alene eller med en eller flere andre ydelser.