I denne artikel vil vi kigge nærmere på begrebet hjemfaldspligt. Hvad ligger der egentlig i ordets betydning, og hvordan skal du som køber forholde dig, hvis du har kig på en ejendom, hvor der er tinglyst hjemfaldspligt?

Hvad er hjemfaldspligt?

Hjemfaldspligt er kort sagt en tilbagekøbsret, som typisk giver en tidligere sælger (kommunen) ret til at købe en ejendom tilbage til en på forhånd fastsat pris og i et bestemt år.

Hvor kan man se, om der er hjemfaldspligt på en ejendom?

Hvis der er en hjemfaldsforpligtelse på en ejendom, vil den være tinglyst i form af en servitut, som kan findes i tingbogen på Tinglysning.dk.

Hjemfaldsforpligtelser blev typisk tinglyst på nogle af de ejendomme, som de store kommuner solgte i begyndelsen af 1900-tallet. Det gælder fx Københavns Kommune, Aarhus Kommune, Odense Kommune m.fl.

Tilbagekøbsret:

Den fastsatte pris på tilbagekøbsretten er ofte lig den pris kommunen oprindeligt solgte grunden til (salgssummen) eller vederlagsfrit. Det vil med andre ord sige, at prisen oftest er kunstigt lav og altså ikke afspejler markedsprisen for den given ejendom. I visse tilfælde ses der imidlertid andre prisfastsættelsesbestemmelser, fx at prisen er lig den oprindelige købspris for grunden tillagt værdien af de bygninger, der nu står på den.

Udskydelse af hjemfaldsforpligtelsen:

Hvis hjemfaldsforpligtelsen udskydes, medfører det, at året for kommunens tilbagekøbsret til ejendommen ændres. Dette sker ved tinglysning af en påtegning på servitutten / deklarationen med angivelse af det nye tilbagekøbsår. Ved udskydelse af tilbagekøbsretten skal ejeren betale en tinglysningsafgift på 1.750 kr.

Betingelser for udskydelse af hjemfaldspligten:

Udskydelse af hjemfaldspligten kan ske i op til 70 år fra anmodningen herom, hvis der foreligger en ny offentlig ejendomsvurdering. Hvis der modsat ikke foreligger en ny offentlig ejendomsvurdering, kan hjemfaldspligten kun udskydes i op til 35 år. For at kunne udskyde hjemfaldspligten skal der betales et kontant beløb. Udskydelsesbeløbet beregnes som differencen mellem frikøbsbeløbet, beregnet på grundlag af det hidtidige tilbagekøbsår, og frikøbsbeløbet, beregnet på grundlag af det nye tilbagekøbsår.

Betalingen for udskydelse af hjemfaldspligten skal ske kontant. Finansieringen kan fx ske ved at anvende det provenu, der måtte være tilovers i ejerskiftesituationen, eller ved at optage tillægslån i ejendommen, hvis der er friværdi i ejendommen.

Frikøb af hjemfaldspligt:

Hvis der skal ske frikøb af hjemfaldspligten, sker dette på grundlag af den seneste offentlige ejendomsvurdering eller mæglervurdering, som kommunen sørger for at indhente.

Vurderingsstyrelsen har den 1. september 2022 påbegyndt udsendelse af de nye ejendomsvurderinger.

Hvis der ikke foreligger en ny offentlig ejendomsvurdering på det tidspunkt, hvor tilbud om frikøb af hjemfaldspligten ønskes, så skal der foretages en mæglerfaglig vurdering. Vurderingen betales af ejeren eller den som rekvirerer tilbuddet. Bemærk, det er ikke muligt at påklage en mæglervurdering, da der er tale om et tilbud som kommunen som rettighedshaver har rekvireret, og som kommunen tilbyder den enkelte ejer.

Når der er sket frikøb af hjemfaldspligten, vil kommunens tilbagekøbsret ikke længere være gældende, hvorfor servitutten / deklarationen vil blive aflyst fra tingbogen.

Belåning:

Ejendomme med hjemfaldspligt kan som udgangspunkt belånes i realkreditinstitutterne på samme vilkår som alle andre ejendomme uden hjemfaldspligt. Løbetiden på lånene vil imidlertid blive begrænset, som hjemfaldstidspunktet nærmer sig. Dette skal ses i lyset af, at realkreditinstitutterne ikke må/vil belåne med en længere løbetid end resttiden til hjemfaldstidspunktet minus 2 år. Som køber vil du ligeledes erfare, at der vil være begrænsninger i muligheden for at optage et lån med afdragsfrihed.

Lovgrundlag for hjemfaldspligt:

Frikøb eller udskydelse af hjemfaldspligten er en politisk vedtaget beslutning, og er således ikke funderet på noget lovgrundlag. Hver enkelt kommune bestemmer således selv, hvordan tilbagekøb eller udskydelse af hjemfaldstidspunktet skal tilvejebringes og kan uden varsel ændre retningslinjerne for tilkøb / udskydelse af hjemfaldspligten.

Tilbud på frikøb / udskydelse af hjemfaldspligt:

Hvis du ønsker at få et tilbud på frikøb / udskydelse af hjemfaldspligten, skal du henvende dig til den kommune, du er bosat i. Herefter vil kommunen udfærdige et tilbud til dig. Bemærk, det er gratis at rekvirere et tilbud om udskydelse af hjemfaldspligten, ligesom tilbud om frikøb på baggrund af den offentlige ejendomsvurdering er gratis.

Få hjælp af Minkøbermægler.dk

Hvis du er i tvivl, om der er tinglyst hjemfaldspligt på den ejendom, du påtænker at købe, eller er i tvivl om konsekvenserne ved køb af en ejendom med hjemfaldspligt, står Minkøbermægler.dk klar til at hjælpe dig.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg