Juridisk dokument-

gennemgang

fra 8.000 kr. inkl. moms (se priser) – “ingen handel – ingen regning”

– Gælder ikke handler, som er betinget af købers salg af egen bolig og budrunder

Med juridisk dokumentgennemgang får du:

  • Juridisk køberrådgivning i handlen
  • Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen
  • Gennemgang af de fremsendte dokumenter til købsaftalen
  • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
  • Varetagelse af al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
  • Sikkerhed for, at alt er på plads til overdragelsen af boligen
  • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
  • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
  • Frigivelse af købesummen når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde
  • Dækning gennem ansvarsforsikring i forbindelse med rådgivningen
Køberrådgivning

Er alle forhold i købsaftalen og købsaftalens dokumenter korrekt beskrevet?

Hvordan forholder jeg mig som køber, hvis der fx er en nedgravet olietank på grunden? Er der særlige forhold i lokalplanen eller i de servitutter der er tinglyst på ejendommen?

Uanset om du er erfaren eller uerfaren boligkøber, er det altid en god idé – inden du skriver under på en købsaftale – at alliere sig med en købermægler med speciale inden for ejendomsjura, for at sikre at alle juridiske forhold er i orden.

Minkøbermægler.dk sørger for, at du som køber får den nødvendige køberrådgivning i forbindelse med dit boligkøb.

En juridisk dokumtentgennemgang sikrer, at det juridiske grundlag er i orden, så du som køber får en garanti for, at alle handlens aspekter er gennemgået til din fordel – og tryghed.

Juridisk dokumentgennemgang er en selvstændig ydelse som kan vælges alene eller med en eller flere andre ydelser.