Ved køb af fast ejendom er gældsfaktor et uundgåeligt begreb. Men hvad ligger der egentlig i gældsfaktor begrebet?

Gældsfaktoren udregnes ved at sammenholde gælden med den samlede husstandsindkomst før skat.

Som boligkøber skal du være opmærksom på, at det ikke kun er boliglån som tæller med i gældsfaktoren, men også banklån, billån med mere. Hvis du som boligkøber fx har en gæld på 3.000.000 kr. og en samlet husstandsindkomst på 1.000.000 kr. er din gældsfaktor 3.000.000 kr. / 1.000.000 kr. = 3

En tommelfingerregel fra bankerne siger, at bankerne ikke bør låne boligkøbere mere end 3,5 gange familiens indkomst før skat, med mindre familien har formue ved siden af eller et højt rådighedsbeløb. Desuden skal boligkøberen have sparet 5 % op til udbetalingen.

I 2018 indførte regeringen ligeledes begrænsning i adgangen til lån for boligejere med høj gældsfaktor. Dette var for at undgå en fremtidig prisboble i de store byer.

Det betyder, at hvis du som køber har en gæld, der overstiger fire gange din husstandsindkomst og lånet kommer over 60 % i belåningsgrad, er du som køber omfattet af de strammere lånemuligheder. I det tilfælde kræver Finanstilsynet, at boligkøberen får et såkaldt ”sikkert lån”. Boligkøberen begrænses med andre ord til fastforrentede lån med eller uden afdrag og F5-lån med afdrag.

De øvrige låntyper betegnes som ”risikable”, og kan derfor ikke benyttes af ”højt belånte” boligejere.

Det betyder fx, at en husstand med en vurderet lejlighed til fire millioner kr., en årsindkomst på 650.000 kr. og lån i boligen for tre millioner kr. får begrænset sin adgang til at optage variable lån – ”risikable lån”. I dette tilfælde overstiger lånene i boligen 60 procent af vurderingen og husstanden har en gældsfaktor som ligger noget over 4.

Reglerne rummer imidlertid visse nuancer, for at realkreditinstituttet kan give dispensation. Dette gælder fx i områder med lave boligpriser eller hvis boligejeren har en stor formue.

Bemærk ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at dele artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder / artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk