Selvom både du og sælger har skrevet under på købsaftalen, har du mulighed for at gøre brug af din fortrydelsesret ved boligkøb.

Men hvad koster det egentligt at gøre brug af fortrydelsesretten, og hvordan foregår det i praksis? Læs her, hvilke regler der gør sig gældende i forbindelse med fortrydelsesret ved boligkøb.

Hvad er en fortrydelsesret ved boligkøb?

Når du køber en bolig, får du som køber en lovbestemt fortrydelsesret. Det betyder, at du får ret til at fortryde dit køb og annullere handlen – og det gælder også, selvom både du og sælger har underskrevet købsaftalen.

Dog er der en række betingelser, som skal være opfyldt, hvis fortrydelsesretten skal være gyldig i praksis.

Fortrydelsesretten bliver reguleret i Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. (LFFE). Det betyder altså, at du som køber hovedsageligt, skal købe ejendommen med henblik på beboelse jf. LFFE § 6, stk. 1. Fortrydelsesretten ved køb af fast ejendom gælder derfor ved køb af både huse, ejerlejligheder, andelsboliger og sommerhuse.

For at kunne gøre brug af din fortrydelsesret, er det vigtigt, at det sker inden for den gældende tidsfrist. Fristen er på 6 hverdage efter købsaftalens indgåelse.

Hvis du fortryder købet, skal du meddele det skriftligt til enten sælger eller sælgers ejendomsmægler, inden fristen udløber jf. LFFE § 8, stk. 1, 2. led.

Hvordan beregnes fortrydelsesretten ved boligkøb?

Det er kun køber, som kan gøre brug af fortrydelsesretten. Hvis du som køber ønsker at gøre brug af din fortrydelsesret, skal du gøre opmærksom på det inden den gældende tidsfrist er udløbet.

Som nævnt, løber tidsfristen over 6 hverdage – og derfor tæller hverken weekender eller helligdage med i fristen.

Når du skal finde ud af, hvilken dag du senest skal meddele, at du har fortrudt købet af ejendommen, skal du tælle 6 hverdage frem efter tidspunktet for købsaftalens indgåelse.

Ved beregning af de 6 hverdage skal man således ikke medregne dagen for aftalens indgåelse. Den første af de 6 hverdage er derfor dagen efter, køber har modtaget sælgerens accept af købsaftalen.

Hvis handlen sker ved at køber accepterer et salgstilbud fra sælger (sælger underskriver købsaftalen først), løber fortrydelsesretten fra det tidspunkt, hvor sælgers salgstilbud er kommet til købers kundskab, og ikke fra det tidspunkt, hvor køber accepterer sælgers salgstilbud jf. LFFE § 8, stk. 2.

Beregningseksempel:

Købstilbud (køber underskriver købsaftalen først):

  1. Køber underskriver købstilbud mandag den 6.
  2. Sælger accepterer købstilbud tirsdag den 7.
  3. Sælgers accept kommer frem til køber onsdag den 8.
  4. Den første af de 6 hverdage er i dette eksempel torsdag den 9.
  5. Købers fortrydelsesret udløber torsdag den 16. kl. 24.

Salgstilbud (sælger underskriver købsaftalen først):

  1. Sælger underskriver salgstilbud mandag den 6.
  2. Køber modtager og læser salgstilbuddet tirsdag den 7.
  3. Sælger modtager købers accept torsdag den 9.
  4. Den første af de 6 hverdage er i dette eksempel onsdag den 8.
  5. Fristen udløber onsdag den 15. kl. 24.

Hvordan fortryder man et boligkøb?

Hvis du som køber ønsker at fortryde dit køb af en ejendom, skal du meddele dette inden for fortrydelsesfristen. For at kunne gøre brug af din fortrydelsesret, skal du som køber sende en skriftlig underretning til sælger eller sælgers ejendomsmægler jf. LFFE § 8, stk. 1, 2 led.

Selvom sælger eller sælgers repræsentant ikke har set underretningen om, at du som køber ønsker at fortryde handlen, vil den stadig være gældende. Kravet er, at du skal kunne dokumentere, at den skriftlige orientering er kommet frem til sælger eller sælgers repræsentant, før fortrydelsesfristen udløber.

Hvad koster det at fortryde et boligkøb?

Hvis du gør brug af din fortrydelsesret, er det ikke uden økonomiske konsekvenser.

Fortrydelsesretten er nemlig betinget af, at du betaler en godtgørelse til sælger. Godtgørelsen svarer til 1 % af købesummen – og beløbet skal være indbetalt på sælgers konto, før fortrydelsesfristen udløber, hvis fortrydelsen skal træde i kraft jf. LFFE § 11.

Har du allerede betalt sælger en del af købesummen, som er højere end 1 % af købesummen, så kan sælger modregne dette jf. LFFE 12. Bliver godtgørelsen ikke indbetalt til sælger, før fortrydelsesfristens udløb, er du som køber i princippet bundet af handlen, selvom du har meddelt sælger, at du ønsker at fortryde jf. LFFE § 11.

Hvis købsaftalen er indgået med en sælger der har opført ejendommen med salg for øje, eller hvis hovederhverv er at sælge fast ejendom, og sælgeren har handlet som led i dette erhverv, skal køberen ikke betale godtgørelse jf. LFFE § 11, stk. 2.

Hvordan undgår man at betale godtgørelse?

Som nævnt, skal du som køber betale 1 % af købesummen, hvis du gør brug af den almindelige fortrydelsesret ved boligkøb. Køber du en bolig til 6.000.000 kr., skal du altså betale sælger 60.000 kr., hvis du ønsker at annullere handlen.

Heldigvis er der da også en metode, der gør det muligt at annullere boligkøbet kvit og frit.

Det kræver blot, at du sørger for, at der bliver indskrevet et advokatforbehold / rådgiverforbehold i købsaftalen, før du skriver under. Det giver dig mulighed for at skrive under på købsaftalen og få den gennemgået af en købermægler efterfølgende.

Hvis din rådgiver ikke kan godkende handlen i sin helhed, har du mulighed for at trække dig ud af handlen, uden det koster dig noget.

Advokatforbeholdet / rådgiverforbeholdet er i princippet det samme som en fortrydelsesret, bortset fra at det ikke koster noget at annullere handlen, når det sker ved brug af advokatforbeholdet / rådgiverforbeholdet.

Formålet med advokatforbeholdet / rådgiverforbeholdet er, at du som køber har mulighed for at skrive under på købsaftalen, før du har fået den gennemgået af en rådgiver. Er der vilkår eller betingelser, som du ikke bør acceptere, kan du frit udtræde af handlen uden at betale sælge godtgørelse.

Det er dog væsentligt, at din rådgiver meddeler dette til sælgers repræsentant, før indsigelsesfristen udløber. Typisk løber fristen over 3-5 hverdage, men du bør sikre dig, at det er angivet i købsaftalen.

Hvis ikke det er fremgår i købsaftalen, kan der opstå tvivl, og det kan i sidste ende risikere at medføre, at du ikke kan trække dig ud af handlen.

Du bør også sikre, at der bliver indskrevet et bankforbehold i købsaftalen, før du skriver under. Bankforbeholdet betyder, at din underskrift først er gyldig, hvis din bank godkender handlen. Hvis de ikke vil låne dig penge, kan du frit udtræde af handlen, såfremt der er indskrevet et bankforbehold i købsaftalen.

Hvornår har køber ikke fortrydelsesret?

Ved køb af en ejendom på tvangsauktion, landbrugsejendom, brugsret til fast ejendom på timesharebasis eller en ejendom som erhverves med henblik på udlejning (forældrekøb og lignende er undtaget), er det ikke muligt at benytte sig af den lovpligtige fortrydelsesret jf. LFFE § 6, stk. 2, 1. led og LFFE § 6, stk. 2, 2. led.

Justitsministeriet har ved skrivelse af den 15. maj 1996 desuden udtalt, at køberen ikke har fortrydelsesret, hvis køberen er en juridisk person (selskaber, foreninger og lignende).

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til fortrydelsesretten

Du bør altid gøre brug af køberrådgivning, når du skal købe bolig. Hos Minkøbermægler.dk varetager vi dine interesser gennem hele købsprocessen, og er din personlige sparringspartner. Kontakt os i dag for at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig sikkert igennem dit boligkøb.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg