Når den store beslutning om at købe sit fremtidige hjem skal tages, følger der for mange købere et andet stort spørgsmål. Hvilket lån skal jeg vælge?

Valg af lån vil altid være individuelt fra køber til køber og afhænge af den enkelte købers økonomi, fremtidsplaner mv.

Dog bør der ved valg af låntype blandt andet indgå overvejelser om den fremtidige renteudvikling, løbetid, bidragssatser, indfrielsesvilkår m.m.

I det følgende vil vi kigge lidt nærmere på nogle af de forskellige låntyper der findes på markedet:

Rentetilpasningslån:

Rentetilpasningslån (også bedre kendt som flexlån) og rentetilpasningsstrategien skal normalt vælges, hvis man ønsker den laveste rente.

 Rentetilpasningslånet har følgende egenskaber:

 • Fast løbetid, hvor ydelsen reguleres efter hver refinansiering
 • Stiger renten, bliver ydelsen højere eller løbetiden længere
 • Kursgevinster ved omlægning er normalt små og er skattepligtige
 • Der kan vælges rentetilpasningsperioder fra 1 til 10 år. Rentetilpasningsperioderne kan fx ske hvert år, hvert tredje år, hvert femte år og helt op til 10 år
 • Lånets rente er fast mellem rentetilpasningerne
 • Lånet kan indfries til kurs pari (100) i forbindelse med en rentetilpasning

Rentetilpasningslån kan vælges, hvis man som køber kan leve med usikkerheden i, at man kun kender sin rente nogle få år frem indtil der skal ske refinansiering af lånet.

Rentetilpasningslån bør vælges, hvis man som køber har en solid økonomi, hvor der er plads til eventuelle fremtidige stigninger i rente og ydelse. 

Rentetilpasningslån med renteloft:

Rentetilpasningslån med renteloft skal vælges af dig som køber, der ønsker at udnytte, at den korte rente normalt er lavere end den lange, men har svært ved at leve med, at renten kan få lov til at stige ubegrænset.

Låntypen omtales derfor også i andre sammenhænge som rentegaranti eller garantilån. Rentetilpasningslån med renteloft har følgende egenskaber:

 • Man får sikkerhed for, hvor høj renten maksimalt kan blive
 • Der er tale om et obligationslån
 • Lånet er typisk med automatisk rentefald. Det betyder, at hvis lånets rente rammer renteloftet i opadgående retning, så låses renten på det aftalte renteloft. Hvis / når renten senere falder under den max rente, så falder renten på lånet med ned igen
 • Man udnytter, at den korte rente normalt er lavere end den lange rente
 • Lånet kan indfries til kurs pari (100) i forbindelse med en rentetilpasning
 • Renten på lånet kan kun stige på baggrund af renteniveauet på nogle helt specifikke tidspunkter af året

Fastforrentede obligationslån:

Fastforrentede obligationslån også kendt som gældsplejestrategien skal vælges, hvis man som kunde ønsker at udnytte ændringer i kurser og renter på lånet for at reducere restgælden på lånet og samtidig ønsker at have stabilitet om sin husleje.

Det fastforrentede obligationslån har følgende egenskaber:

 • Renten og dermed ydelsen er fast i hele lånets løbetid
 • Låntager skal være opmærksom på kurstabet
 • Der kan op- og nedkonverteres uden skattemæssige konsekvenser
 • Obligationsrestgælden kan opsiges og indfris til kurs pari (100)

Risikomærkning:

Fra 1. juli 2013 blev det obligatorisk at alle udbydere af lån med pant i fast ejendom til forbrugere, skulle risikomærke deres udlånsprodukter. Ordningen mærker produkterne som enten ”grøn”, ”gul” eller ”rød”.

Risikomærkningen er et udtryk for låneproduktets kompleksitet kombineret med risikoen for ændringer i ydelsen for hver produkttype.

I kategorien grøn finder man fastforrentede lån der samtidig afdrages.

Gule lån er lån som er med variabel rente og / eller hvor der er valgt afdragsfrihed. Langt den overvejende del af lånene er placeret i denne kategori.

Røde lån er fx hvis der er tilknyttet en renteswap til låneaftalen. Det sker dog meget sjældent for private kunder.

Bemærk ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk