Bidragssats er et uundgåeligt begreb, som man tit hører i medierne og i forbindelse med optagelse af realkreditlån. Men hvad ligger der egentlig i ordets betydning, og er der noget man som køber, skal være særligt opmærksom på?

Bidragssats er kort sagt et administrationsgebyr, som låntager betaler til realkreditinstituttet for at have et realkreditlån og dækker blandt andet over omkostninger til formidling af lånet mellem långiver og låntager, realkreditinstituttets udgifter til at imødekomme myndighedskrav samt øvrige driftsomkostninger.

Hvem fastsætter egentlig bidragssatsen? Bidragssatsen fastsættes af det enkelte realkreditinstitut og realkreditinstituttet bestemmer selv størrelsen af bidragssatsen for de enkelte låntyper. Derfor kan det som køber godt betale sig at ”shoppe” rundt blandt forskellige realkreditinstitutter og undersøge, hvor man som køber kan få det bedste lån og den bedste bidragssats.

Hvornår betales bidragssatsen? Bidragssatsen betales over ydelsen i hele lånets løbetid – typisk hver måned eller kvartalsvis.

Hvordan beregnes bidragssatsen? Bidragssatsen bliver beregnet efter belåningsgraden og udgør en procentdel af restgælden. Belåningsgrad vil sige, hvor stor en andel af din bolig, der er belånt. Netop derfor skal du som køber være opmærksom på belåningsgraden, da der kan være en del penge at spare.

Som nævnt tidligere afhænger bidragssatsen også af, hvilken låntype du som køber vælger. Satserne varierer alt fra ca. 0,2748 % om året for et fastforrentet lån med afdrag med 0-40 % i belåningsgrad til 2,7000 % for et Flexlån F1-F2 uden afdrag med over 60 % i belåningsgrad (satserne er fra 30.8.2019).

Eksempel – Realkreditinstitut 1:

Bankens vurdering: 5.000.000 kr.

Belåningsgrad: 80 %

Fastforrentet lån med afdrag

Bidragssats i %: 0,73 %

Bidrag i kr. pr. år: 29.200

Eksempel – Realkreditinstitut 2:

Bankens vurdering: 5.000.000 kr.

Belåningsgrad: 80 %

Fastforrentet lån med afdrag:

Bidragssats i %: 0,59

Bidrag i kr. pr. år: 23.600

I det viste eksempel opnås en besparelse på 5.600 kr. om året ved at benytte realkreditinstitut 2 frem for realkreditinstitut 1. Omregnet til procent er dette en besparelse på over 19 % pr. år.

Tallene taler for sig selv og viser vigtigheden i, at du som køber, ikke kun skal være opmærksom på renten, ÅOP med mere, men at der også er en del penge at spare ved at undersøge bidragssatsen ved de forskellige realkreditinstitutter.

Husk, renten kan trækkes fra i skat, men det kan gebyrerne ikke. Derfor kan det i visse tilfælde godt betale sig at tage et lån med en høj rente og lave gebyrer.

Bemærk ejendomsmægleren er ansat af sælger og repræsenterer sælgers interesser gennem hele processen, mens købers mægler udelukkende varetager købers interesser.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at dele artiklen.  

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.  

Husk at Minkøbermægler.dk altid står klar til at guide dig gennem købsprocessen.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk