Priser

Udbudspris: 7.500.000 kr.

Pris forhandlet af Minkøbermælger.dk: 7.000.000 kr.

Nedslag 500.000 kr.

10 % af afslaget: 50.000 kr. (honorar til Minkøbermægler.dk)

Din besparelse 450.000 kr.

“Intet afslag – ingen regning”

Pris pr. påbegyndt time: 1.000 kr. inkl. moms og kørsel

Pris: fra 3.000 kr. inkl. moms / aftales individuelt

Med en gratis online købsvurdering får du:
 • Rådgivning fra start til slut.
 • En vurdering af boligens pris i forhold til markedet.
 • En gennemgang af boligens salgshistorik.
 • Overblik over særlige forhold ved lejligheden eller huset, som du skal være opmærksom på.
 • Rådgivning om behov for gennemgang med sagkyndig.
 • En gennemgang af salgsopstilling, BBR, tingbogsattest, tilstandsrapport, energimærke og elrapport.

Den første købsvurdering er gratis. Herefter koster en købsvurdering 1.000 kr. inkl. moms.

 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Kontakt til bankerne vedr. sletning af lån
 • Tinglysning af anmærkningsfrit skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen til sælger
 • Juridisk køberrådgivning i handlen
 • Korrespondancen med mægler/sælger
 • Dækning gennem ansvarsforsikring i forbindelse med rådgivningen
 • “Ingen handel – ingen regning”
  – Gælder ikke handler, som er betinget af købers salg af egen bolig 
 • Juridisk køberrådgivning i handlen
 • Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen
 • Gennemgang af de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
 • Varetagelse af al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Sikkerhed for, at alt er på plads til overdragelsen af boligen
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde
 • Dækning gennem ansvarsforsikring i forbindelse med rådgivningen
 • “Ingen handel – ingen regning”
  – Gælder ikke handler, som er betinget af købers salg af egen bolig 
 • Juridisk køberrådgivning i handlen
 • Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen
 • Gennemgang af de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
 • Varetagelse af al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Sikkerhed for, at alt er på plads til overdragelsen af boligen
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde
 • Dækning gennem ansvarsforsikring i forbindelse med rådgivningen
 • “Ingen handel – ingen regning”
  Gælder ikke handler, som er betinget af købers salg af egen bolig  
 • Juridisk køberrådgivning i handlen
 • Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen
 • Gennemgang af de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
 • Varetagelse af al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Sikkerhed for, at alt er på plads til overdragelsen af boligen
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde
 • Dækning gennem ansvarsforsikring i forbindelse med rådgivningen
 • “Ingen handel – ingen regning”
  – Gælder ikke handler, som er betinget af købers salg af egen bolig 
 • Juridisk køberrådgivning i handlen
 • Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen
 • Gennemgang af de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
 • Varetagelse af al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Sikkerhed for, at alt er på plads til overdragelsen af boligen
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde
 • Dækning gennem ansvarsforsikring i forbindelse med rådgivningen
 • Juridisk køberrådgivning i handlen
 • Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen
 • Gennemgang af de fremsendte dokumenter til købsaftalen
 • Gennemgang af entreprisekontrakten og forhandling af vilkårene
 • Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse
 • Varetagelse af al dialog med bank, mægler og andre relevante parter
 • Sikkerhed for, at alt er på plads til overdragelsen af boligen
 • Udarbejdelse og tinglysning af skøde
 • Udarbejdelse af refusionsopgørelse
 • Frigivelse af købesummen når der foreligger tinglyst anmærkningsfrit skøde
 • Dækning gennem ansvarsforsikring i forbindelse med rådgivningen

Aflysning af servitutter og ejerpantebreve 3.000 kr. inkl. moms

Debitorskifte af ejerpantebrev til ejerforening 3.000 kr. inkl. moms

Debitorskifte og forhøjelse af ejerpantebrev til ejerforening 3.500 kr. inkl. moms

Samejeoverenskomst mellem samlevende 5.000 kr. inkl. moms

Gældsbrev (familielån) 5.000 kr. inkl. moms

Lejekontrakt 5.000 kr. inkl. moms

Tillæg til samejeoverenskomst fra 5.000 kr. inkl. moms

Købermægler priser