Ejerudgift er en samlet betegnelse for en række faste udgifter, du som ejer er forpligtet til at betale hver måned i forbindelse med ejerskabet af fast ejendom.

Du skal betale ejerudgifter, uanset om du har optaget lån til finansiering af dit boligkøb, eller du betaler kontant. Låneudgifterne medregnes ikke, ligesom forbrugsudgifter som f.eks. vand, varme og elektricitet heller ikke er en del af den samlede ejerudgift.

Her kan du læse mere om, hvad ejerudgiften indeholder.

Hvad er ejerudgift?

Når du påbegynder din boligsøgning, vil du i salgsopstillingen støde på begrebet “ejerudgift.”

Ejerudgiften er et forholdsvist nyt begreb, som blev introduceret i forbindelse med den nye ejendomsmæglerlov i 2015. Her blev det gjort til et krav at oplyse om den månedlige ejerudgift, som er forbundet med at eje boligen.

Ejerudgiften er således en betegnelse for alle de samlede udgifter, som du pligter dig til at betale, når du ejer ejendommen. Dog er det værd at være opmærksom på, at lån, renter, forbrugsudgifter og eventuel gæld ikke tæller med i ejerudgiften, da disse varierer fra ejer til ejer.

Udgifterne til lån og renter er ikke inkluderet, da det i forbindelse med den nye ejendomsmæglerlov blev besluttet, at ejerudgiften ikke må indeholde beregninger på, hvad det vil koste at finansiere boligen med et lån. Det skyldes, at det i høj grad afhænger af ens personlige økonomi, hvilket lån der egner sig bedst.

Hvad dækker ejerudgifter over?

Som nævnt, dækker ejerudgiften over en række af de faste udgifter, du enten betaler på årlig eller månedlig basis.

Disse skal medregnes i dit budget, når du f.eks. køber hus eller ejerlejlighed, da din økonomi skal kunne bære at eje boligen. Derfor bruger banken også selve ejerudgiften til at vurdere, om du har råd til den pågældende bolig, du er interesseret i.

Ejerudgiften dækker over følgende poster:

  • Grundskyld/ejendomsskat
  • Fællesudgifter til grundejerforening
  • Faste udgifter til ejendomsforsikring
  • Ejendomsværdiskat
  • Øvrige udgifter til renovation, hentet affald, rottefænger og bekæmpelse af lignende skadedyr
  • Udgifter til eventuel gæld, som køber overtager

De almindelige udgifter varierer fra bolig til bolig, da det eksempelvis ikke er alle boligejere, der har behov for skorstensvejning eller renovation.

Derfor bør du altid danne dig et realistisk overblik over, hvad de samlede boligudgifter i salgsopstillingen, indebærer. Disse medregnes ikke i den standardfinansiering, som fremgår af salgsopstillingen.

Hvor vigtig er ejerudgiften?

En ejerudgift er i høj grad væsentlig at være opmærksom på i forbindelse med et boligkøb.

Ejerudgiften kan i nogle tilfælde være afgørende for, om du har råd til at bosætte dig i et hus eller en ejerlejlighed. Banken bruger derfor også ejerudgiften, når de skal vurdere om, din økonomi kan bære at låne penge til at finansiere boligen.

Når du investerer i fast ejendom, har du typisk forskellige udgifter til forbrug, renter og lån, men også de forskellige udgifter, som hører under ejerudgiften.

Derfor kan det være fornuftigt at lede efter en bolig, som har en lav ejerudgift pr. måned, hvis du vil holde de faste udgifter nede og have de bedste muligheder for at kunne finansiere den gennem et lån.

Dog er det værd at være opmærksom på, at det ikke er ejerudgiften i sig selv, som er udslagsgivende, i forhold til om du har råd til at bosætte dig i boligen. Det er de samlede udgifter, som også inkluderer renter på lånet, afdrag og forbrugsudgifter. Du bør derfor være grundig, når du lægger dit budget, så du får det hele med.

Hvordan beregnes ejerudgiften?

Det er som udgangspunkt ejendomsmægleren, der udarbejder salgsopstillingen, når et hus, et rækkehus eller en ejerlejlighed skal på boligmarkedet. Derfor er det også ejendomsmægleren, som står for at udarbejde ejerudgiften – og vedkommende, som har ansvaret for, at oplysningerne i salgsopstillingen er korrekte.

Du kan derfor risikere, at ejerudgiften ikke stemmer overens med virkeligheden. Viser det sig, at udgifterne ikke er angivet korrekt, efter du har skrevet under på købsaftalen, har du mulighed for at indsende en klage over ejendomsmægleren.

Ifølge de seneste domsafgørelser i forbindelse med oplysning af misvisende ejerudgifter, er ejendomsmægleren blevet dømt til at betale 10 gange differencen mellem den faktisk og den oplyse ejerudgift. Derfor kan det godt betale sig at undersøge, om ejerudgifterne rent faktisk stemmer overens med virkeligheden.

Der er tilfælde, hvor ejendomsmægleren enten har oplyst for meget eller for lidt.

Det kan dog være vanskeligt at beregne en ejerafgift på egen hånd, hvorfor vi altid anbefaler, at du allierer dig med en købermægler, som kan gennemgå de forskellige dokumenter, der relaterer sig til handlen.

Hvornår betaler man ejerudgift?

En ejerafgift dækker over flere forskellige udgifter. Derfor vil de enkelte ejerudgifter skulle betales på forskellige tidspunkter.

Ejendomsskat, som du betaler til kommunen, skal eksempelvis betales to gange årligt, mens fællesudgifter til en grundejerforening typisk betales på månedlig basis. Det er derfor ikke til at sige, hvornår ejerudgiften skal betales.

Samtidig kan du komme ud for, at ejerudgifter reguleres løbende. Derfor er ejerudgifterne i salgsopstillingen udelukkende baseret på de udgifter, som du vil have i det første år, du ejer en bolig.

Herudover bør du være opmærksom på, at udgifterne og deres betalingsfrister kan variere, afhængigt af hvilken type bolig, der er tale om.

Få hjælp af Minkøbermægler.dk til ejerudgiften

Har du brug for hjælp i forhold til at gennemgå ejerudgiften, eller har du spørgsmål til salgsopstillingen for den bolig, du er interesseret i?

Hos Minkøbermægler.dk tilbyder vi uvildig køberrådgivning, og du får tilknyttet en person sparringspartner, som rådgiver dig gennem købsprocessen fra start til slut.

LÆS MERE OM VORES KØBERRÅDGIVNING

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen. Du må også meget gerne følge Minkøbermægler.dk på Facebook, så modtager du løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Anders Klingenberg