Dataansvarlig

Minkøbermægler.dk er en købermæglervirksomhed, der tilbyder rådgivning i forbindelse med køb af fast ejendom i Danmark. Som led i denne forretning registrerer og bruges oplysninger om dig i form af navn, alder, køn, adresse og e-mail adresse. Oplysningerne vil bl.a. blive brugt til at indgå aftale med Minkøbermægler.dk om en ydelse, til afgivelse af eventuelt købstilbud samt til videregivelse til relevante aktører i handlen, herunder rådgivere, banker og samarbejdspartnere m.v. i det omfang det er nødvendigt for gennemførelse af handlen. Aktørerne beholder oplysninger, så længe det er nødvendigt. Herefter vil oplysningerne blive slettet. Minkøbermægler.dk træffer alle relevante forholdsregler og bruger kun godkendte GDPR systemer for at beskytte dine personoplysninger i overensstemmelse med gældende lov.

Denne erklæring om beskyttelse af personoplysninger definerer, hvordan dine personoplysninger og lovbestemte rettigheder bruges og sikres. Hvis data er forkerte, ufuldstændige eller irrelevante, er du berettiget til at få oplysningerne redigeret eller slettet med forbehold for begrænsninger i henhold til gældende lov eller rettigheder til at behandle data. Disse rettigheder betegnes som “retten til berigtigelse”, “retten til sletning” og “retten til at blive glemt”. Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til videregivelse af oplysninger, som kræver dit samtykke.

Minkøbermægler.dk benytter Facebook pixel til at målrette nyheder der har interesse for dig som køber.

Følsomme oplysninger

Minkøbermægler.dk registrerer kun følsomme oplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at kunne rådgive dig om en ydelse eller for at kunne servicere dig bedst muligt. Minkøbermægler.dk beder om dit eksplicitte samtykke til at registrere følsomme personoplysninger. Følsomme personoplysninger, som registreres, omfatter bl.a. oplysninger om dit helbred, eksempelvis om du er kørestolsbruger af hensyn til dit boligbehov. Minkøbermægler.dk registrerer muligvis også andre personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at levere bestemte ydelser til dig, eller hvis det er pålagt ved lov.

Dataansvarlig:

Minkøbermægler.dk

CVR NR: 40626042