købermægler

Min Købermægler – Din personlige sparringspartner

Ved at bruge Minkøbermægler.dk får du din egen personlige sparringspartner, som rådgiver dig gratis gennem købsprocessen fra start til slut.

Ejendomsmægleren varetager sælgers interesser, hvorfor det kan være en stor fordel for dig som køber at alliere dig med en købermægler, som kan varetage dine interesser.

Uanset om du er førstegangskøber eller erfaren boligkøber, står vi klar til at hjælpe dig med juridisk dokumentgennemgang, prisforhandling og andre relevante ydelser.

Når du allierer dig med Minkøbermægler.dk, er det ikke nødvendigt at benytte en boligadvokat. Minkøbermægler.dk dækker alle aspekter, du har brug for.

Her kan du læse mere om, hvorfor og hvornår det er en god idé at involvere en købermægler i købsprocessen, og hvad du kan forvente, at køberrådgivning vil koste dig.

  • Uforpligtende snak om dit boligkøb

  • Samme købermægler gennem hele købsprocessen

  • Gratis købsvurdering

  • Besigtigelse med eller uden byggesagkyndig

  • Prisforhandling – 10 % af prisafslaget (intet afslag – ingen regning)

  • Juridisk dokumentgennemgang (ingen handel – ingen regning)
  • Finansiel rådgivning – “No cure – No Pay”

  • Professionel ansvarsforsikring

  • Nem adgang til alle relevante parter i forbindelse med dit boligkøb

Hvad kan en købermægler hjælpe dig med?

En købermægler er typisk uddannet ejendomsmægler, og hjælper boligkøbere med køberrådgivning i forbindelse med deres kommende boligkøb. Købermægleren varetager udelukkende købers interesser, mens mange mæglerkæder udelukkende forsøger at skaffe sælgeren de bedst mulige vilkår.

Som købermægler skifter ejendomsmægleren med andre ord rolle, og fungerer nu som køberens personlige sparringspartner og køberrådgiver. Når du indgår en aftale med en købermægler, kan du få hjælp til alt fra købsvurdering, prisforhandling, juridisk dokumentgennemgang til besigtigelse af ejendommen.

Prisforhandling

Med prisforhandling af hus eller lejlighed får du:

Køberrådgivning fra start til slut

Gratis online købsvurdering

Minkøbermægler.dk vurderer prisen på boligen

⇒ Minkøbermægler.dk laver en forhandlingsstrategi afstemt med dine forventninger

Minkøbermægler.dk varetager budgivning og forhandling med sælgers mægler

Pris: 10 % af afslaget

intet afslag – ingen regning

Dokumentgennemgang

Med juridisk gennemgang af handlens dokumenter får du:

Gennemgang af handelsvilkårene i købsaftalen

Gennemgang af handlens øvrige dokumenter

Udarbejdelse af godkendelsesskrivelse

Udarbejdelse og tinglysning af skøde og refusionsopgørelse

Dækning gennem ansvarsforsikring

Pris: fra 9.000 kr. inkl. moms

ingen handel – ingen regning

*Gælder ikke handler, som er betinget af købers salg af egen bolig, budrunder og ved betingede handler med forkøbsret

Besigtigelse

Med byggeteknisk gennemgang af ejendommen får du:

En mundtlig byggeteknisk gennemgang

Omkostningsoverslag for udbedring af skader

Vurdering af ombygningsmuligheder

Vurdering af den energimæssige tilstand

Vurdering af mulighederne for energioptimering

Pris: fra 4.200 kr. inkl. moms

Sælgerrådgivning

Med uvildig sælgerrådgivning får du:

Sparring i forbindelse med dit boligsalg

Gennemgang af salgsvurderinger

Analyse af markedspris

Gennemgang af formidlingsaftale

Forhandling af vilkår og mødedeltagelse med sælgers mægler

Pris: fra 3.000 kr. inkl. moms

*Aftales individuelt

I nogle tilfælde vil du som boligkøber udelukkende have behov for prisforhandling af den bolig, du har kig på. Købermægleren bruger sin mangeårige erfaring og kompetencer til at prissætte en ejendom rigtigt, og kan bruge dette til at forhandle en god pris for køberen.

I andre tilfælde kan det være relevant at få hjælp til besigtigelse, juridisk dokumentgennemgang eller afleveringsforretning. Minkøbermægler.dk har ligeledes kompetente samarbejdspartnere, som kan stå for byggeteknisk gennemgang og bankforhandling, hvis du har brug for dette.

Hvorfor skal du gøre brug af en købermægler?

Der er mange gode grunde til, hvorfor det giver god mening at alliere sig med en købermægler, da køb af bolig for mange kan virke som en kompliceret proces.

Minkøbermægler.dk kan hjælpe dig med at navigere uden om eventuelle faldgruber og yde sparring gennem hele processen. En købermægler har desuden de relevante fagkompetencer samt et indgående kendskab til både boligmarkedet og boligbranchen, og vil derfor som udgangspunkt være bedre rustet til at forhandle med ejendomsmægleren.

Det er typisk sælgers rådgiver, som udarbejder købsaftalen. Vælger du at skrive under på en købsaftale uden et rådgiverforbehold, risikerer du som køber at overse væsentlige vilkår, som kan være med til at forringe boligens værdi og/eller din retsstilling som køber. Minkøbermægler.dk kan hjælpe dig med at undgå faldgruber – både hvis du står og skal købe, og hvis du allerede er i gang med at købe.

Herunder får du et overblik over, hvordan vi som købermægler kan hjælpe dig med de bedste betingelser – uanset hvor i processen, du befinder dig.

Processen for Minkøbermægler.dk

kontakt købermægler
Trin 1:

Hvis du går med overvejelser om at købe en bolig, er du altid velkommen til at ringe til os for en uforpligtende snak og høre, hvad vi kan tilbyde dig i forbindelse med dit boligkøb.

uforpligtende snak med købermægler
Trin 2:

Efter vores uforpligtende snak sammensætter vi en pakke til dig med de ydelser, som vi mener er relevante for dig og dit boligkøb.

løbende dialog med købermægler
Trin 3:

Undervejs i processen er vi i løbende dialog, og du kan altid ringe og spørge os til råds, uden at det koster dig noget.

Du skal betragte os som sin personlige sparringspartner gennem dit boligkøb.

Hvis du har brug for prisforhandling, hjælper vi dig gerne med dette.

købsaftale
Trin 4:

Når køber og sælger er blevet enige om handlens vilkår, skal der udfærdiges en købsaftale som skal underskrives af begge parter.

I købsaftalen skal der naturligvis være forbehold for bankens og vores godkendelse.

dokument gennemgang
Trin 5:

Når købsaftalen er underskrevet af begge parter, bliver købsaftalen og handlens øvrige dokumenter gennemgået af en erfaren købermægler.

telefonmøde med købermægler
Trin 6:

Inden forbeholdet udløber, holder vi et telefonmøde med dig og giver vores juridiske vurdering af handlen, og hvorvidt denne kan godkendes.

godkendelse
Trin 7:

Hvis det vurderes at handlen kan godkendes, vil vi efter mødet godkende handlen over for sælgers ejendomsmægler.

Her opregner vi eventuelle betingelser for handlens godkendelse.

Hvis du som køber har nogle afklarende spørgsmål til sælger eller forbehold, vil vi kunne tilføje disse i din godkendelsesskrivelse.

*Bemærk, at først når alle betingelser er opfyldt og fortrydelsesretten er udløbet, er handlen endelig og du kan kalde dig for boligejer.

underskrift
Trin 8:

Når handlen er endelig, sørger vi for at lave et digitalt skøde, som bliver sendt til din underskrift.

Skødet skal underskrives med NemID og vil herefter blive anmeldt til tinglysning på tinglysning.dk.

Vi sørger ligeledes for refusionsopgørelsen.

Arbejdet med skøde og refusionsopgørelse påbegyndes ca. 1 måned før overtagelsesdagen og slutter ca. 1 måned efter overtagelsesdagen.

Fristerne kan dog afhænge lidt af, hvad der er aftalt i købsaftalen.

Hvad koster en købermægler?

Det er svært at give en konkret pris på, hvad du skal regne med at betale for en købermægler og køberrådgivning i forbindelse med dit boligkøb.

Prisen afhænger af, hvilke ydelser du vælger, og hvor meget hjælp du har brug for af den enkelte rådgiver.

Under fanen priser kan du se, hvad de forskellige ydelser koster, og dermed hvor meget du som køber, kan forvente at skulle betale til en købermægler.

købermægler

Manden bag Minkøbermægler.dk

Mit navn er Anders Klingenberg, uddannet og registreret ejendomsmægler i Erhvervsstyrelsen med mere end 15 års erfaring fra ejendomsmæglerbranchen.

Jeg har derfor et indgående kendskab til købers stilling ved køb af fast ejendom og de juridiske aspekter i en ejendomshandel. I mit virke som ejendomsmægler har jeg været vurderingskonsulent for Handelsbanken, Danske Bank og Nordea.

I mit virke som købermægler trækker jeg på den erfaring, jeg har fra mine mange år som sælgers mand. Min køberrådgivning tager udgangspunkt i den enkelte person samt en evne til at sætte mig i købers sted og de følelser og tanker, der ligger i at købe ens kommende bolig.

Købermægler – FAQ

Hvad er en købermægler?

En købermægler er typisk uddannet ejendomsmægler. En købermægler hjælper boligkøbere sikkert gennem bolighandlen med alt fra prisforhandling af ejendommen til juridisk køberrådgivning og dokumentgennemgang.

De seneste år er det blevet mere og mere populært at benytte sig af en købermægler, da der i 2015 blev vedtaget en ny lov om, at ejendomsmæglere ikke længere måtte rådgive en almindelig boligkøber.

Det stiller derfor køberne ringere end sælgerne, fordi kun sælgerne har en professionel til at varetage sine interesser. Fordelen ved at bruge en købermægler er således, at du på lige fod med sælger har en professionel repræsentant til at vurdere huset og de juridiske dokumenter. I modsætning til, når man benytter en boligadvokat, er købermægleren oftest med og står på købers side med juridisk rådgivning og køberrådgivning gennem hele købsprocessen. Ofte til samme pris.

Minkøbermægler.dk har professionel ansvarsforsikring gennem HDI.

Hvor mange penge kan en købermægler spare mig?

At bruge Minkøbermægler.dk kan spare dig mange penge, og vores mission er altid, at det skal være mere fordelagtigt for dig end at lade være.

En professionel prisforhandling kan nemlig oftest sikre dig et større prisafslag på den bolig, du køber, fordi Minkøbermægler.dk har mangeårig erfaring inden for forhandling og besidder effektive forhandlingsgreb. Derudover køber du sikkerheden for, at der ikke overses elementer, der i sidste ende bliver uforudsete udgifter eller prisforringelser.

Minkøbermægler.dk har talrige eksempler på handler, hvor køber havde overset væsentlige parametre som fx ulovlige bygningsindretninger, forurening eller forestående lokalplansændringer af værdiforringende karakter for boligen / området. I disse tilfælde har Minkøbermægler.dk hjulpet køber med at spare summer, som langt overstiger udgiften.

Den specifikke sum afhænger derfor af den pågældende ejendom samt indholdet af købsaftalen.

Kan en købermægler også spare mig tid?

Du sparer ikke kun penge, når du involverer en købermægler i et boligkøb.

Du slipper for at skulle gennemgå alle dokumenterne på egen hånd, hvilket er en tidskrævende proces – særligt, hvis du ikke er uddannet ejendomsmægler, jurist og/eller har erfaring på området. Ved at alliere dig med en købermægler, får du med andre ord din egen tovholder, som kan guide dig gennem købsprocessen og gøre dig opmærksom på tidsfrister samt eventuelle faldgruber. På den måde får du tid til at koncentrere dig om alt det sjove ved dét at købe bolig.

Du kan derfor både spare tid, kræfter og penge, når du gør brug af en købermægler i et boligkøb.

trustpilot

Jeg har benyttet mig af Anders’ meget professionelle og kompetente sparring og rådgivning i forbindelse med en prisforhandling på et lejlighedskøb i et boligmarked med faldende priser.

Med Anders’ viden og erfaring som købermægler, og efter en grundig forventningsafstemning i forhold til prisen med mig, var jeg helt tryg ved at Anders overtog budgivning og forhandlinger med sælgers ejendomsmægler. Det var den helt rigtige beslutning og alle pengene værd.

Jeg har været særdeles godt tilfreds med samarbejdet med Anders, og lader med glæde min anbefaling af Minkøbermægler.dk gå videre.

Camilla Jespersen

trustpilot

Min kæreste og jeg skrev i starten af sommeren i år under på en købsaftale. Uheldigvis landede vi i første omgang hos en knap så kompetent køberrådgiver, som gav os ondt i maven og gjorde os enormt udtrykke ved processen.

En sen aften tre dage inden fristudløb ringede vi så til Anders fra minkøbermægler.dk, der trods det sene tidspunkt svarede og gav sig god tid til at snakke med os om vores muligheder. Næste morgen besluttede vi os for at benytte os af Anders, som straks tog fat i ejendomsmægleren og fik rykket fristen frem, så vi havde tid og ro til at gennemgå købsaftalen med Anders.

Hele vejen igennem har Anders ydet yderst kompetent rådgivning – også da der – efter at handlen var gået igennem, og nøglerne overtaget – skulle reklameres over ulovlig el i den lejlighed vi købte.

Han har altid været til at få fat på, og vigtigst af alt har vi følt os virkelig trygge i processen. Anders får vores største og varmeste anbefalinger!

Stine Nissen

trustpilot

Vi valgte Anders fra Minkøbermægler efter samtale over telefonen, efter at vi havde talt med flere andre lignende rådgivere, da han som den eneste, ud fra de oplysninger som vi gav over telefonen, allerede med det samme identificerede flere potentielle faldgruber som vi skulle være opmærksomme på.

Det viste sig at være en rigtig god beslutning. Anders overtog efter at vi indgik aftale med ham, al kommunikation med mægler/sælger på vores vegne, og agerede forhandler, samt tog sig personligt af alle detaljer i de mange dokumenter som blev fremsendt, og sikrede os at der var styr på alt til vores fordel.

Fra første syn med huset, til refusionsopgørelsen stod klar, har han fulgt både os og handlen til dørs og lever bestemt op til alle de 5 stjerner vi kan give ham!

Magnús Obinah