Gratis købsvurdering

Med en gratis online købsvurdering får du:
  • Rådgivning fra start til slut
  • En vurdering af boligens pris i forhold til markedet
  • En gennemgang af boligens salgshistorik
  • Overblik over særlige forhold ved lejligheden eller huset, som du skal være opmærksom på
  • Rådgivning om behov for gennemgang med sagkyndig
  • En gennemgang af salgsopstilling, BBR, tingbogsattest, tilstandsrapport, energimærke og elrapport
Boligkøb. Gratis købsvurdering. Med en online købsvurdering får du en vurdering af boligens pris, gennemgang af boligens salgshistorik, rådgivning om behov for gennemgang med byggesagkyndig, byggeteknisk gennemgang med billig byggesagkyndig samt en gennemgang af salgsopstilling, ejendommens BBR, tingbogsattest, tilstandsrapport, energimærke samt elinstallationsrapport. Gennemgang af købsaftale, handlens dokumenter, allonge, lovpligtig fortrydelsesret, acceptfrist, tilbud til sælger, indsigelser, boligadvokat, huseftersyn, energioptimering, juridisk dokumentgennemgang, berigtigelse, skøde, refusionsopgørelse, tinglysning, afleveringsforretning, fejl og mangler.