Tilstandsrapport – Hvad skal du som køber være opmærksom på ved tilstandsrapporten?

Hvad er en tilstandsrapport? Formålet med den byggesagkyndiges gennemgang af ejendommen er at få afklaret tilstanden af den pågældende bygning sammenlignet med tilsvarende bygninger af samme alder. Som køber skal man således være opmærksom på, at der kan være tidstypiske byggetekniske forhold ved huset, der må forventes ved hustypen, og som derfor ikke er beskrevet i tilstandsrapporten. Det kan fx være fugt i kælderen i et ældre hus. Her vil fugten kun blive nævnt i tilstandsrapporten, hvis fugten vurderes at give nærliggende risiko for skade.

Den byggesagkyndige skal ved sin gennemgang notere skader eller tegn på skader, herunder forhold som giver en nærliggende risiko for skader, og har også pligt til at undersøge, om der inden for de seneste 6 år er udarbejdet andre tilstandsrapporter på ejendommen og lade disse rapporter indgå i vurderingen. Der er imidlertid ikke noget krav om, at den byggesagkyndige skal gennemgå bagatelagtige forhold og heller ikke sædvanligt slid og ælde, som er normalt for bygningens alder.

Hvis der fx forekommer brud, revnedannelser, deformeringer, svækkelser eller lækager, skal dette fremgå af tilstandsrapporten.

Gode råd til dig som køber:

Læs tilstandsrapporten nøje, især læsevejledningen, der fortæller, hvordan du skal forstå og bruge tilstandsrapporten. Som køber skal du huske at undersøge, om der er taget forbehold for besigtigelse af eventuelle bygningsdele, som er gjort utilgængelige. Hvis dette er tilfældet, dækker ejerskifteforsikringen som udgangspunkt ikke. Hvis en bygningsdel er gjort utilgængelig, vil dette typisk fremgå af side 6 eller 7 i tilstandsrapporten under ”bygningsbeskrivelse” og ”bemærkninger”.

Det oplyste tabelopslag over tagets levetid som typisk fremgår af side 6 eller 7 i tilstandsrapporten, er en teoretisk forventet levetid på basis af tabelopslag (huseftersynsordningens tabel for restlevetider) over forventet levetid af de forskellige tagbelægninger. Der kan i dette tilfælde være stor forskel på de konkrete forhold – altså vejr, vind, vedligeholdelse og hvordan taget er lagt med mere.

Tilstandsrapporten omfatter som udgangspunkt samtlige bygninger med mindre den byggesagkyndige grundet en bygnings stand ikke mener, at det tjener noget formål at besigtige en given bygningen.

Bagerst i tilstandsrapporten finder du et sælgeroplysningsskema som kan indeholde vigtige oplysninger til dig som køber samt en hustypebeskrivelse af det hus, du er ved at købe. Hvis der er tale om et dødsbo, skal arvingerne imidlertid ikke udfylde sælgeroplysningsskemaet.

Anmærkningerne K2, K3 eller UN er skader, der måske kan udbedres billigt, men det kan også vise sig at blive dyrt. Derfor kan det være en god idé at alliere sig med en købermægler eller byggesagkyndig, som kan give dig et overslag over, hvad det koster at udbedre anmærkningerne.

Husk: tilstandsrapporten omfatter kun en gennemgang af bygningerne på grunden. Husets stikledninger er ikke således ikke omfattet af den byggetekniske gennemgang.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet. 

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Købermægler, køberrådgiver, boligadvokat – hvad er hvad?

Hvorfor købermægler frem for boligadvokat?

Lad os gå lige til sagen; du får langt mere for dine penge ved at bruge en købermægler frem for en advokat. Hos en boligadvokat får du udelukkende juridisk dokumentgennemgang, mens du ved at benytte en købermægler får din personlige sparringspartner fra start til slut i købsprocessen, som kan hjælpe med alt fra at finde dit nye hjem, købsvurdering, prisforhandling, gratis køberrådgivning gennem købsprocessen, juridisk dokumentgennemgang, sørge for udarbejdelse af skøde og refusionsopgørelse til besigtigelse af ejendommen.

Minkøbermægler.dk har kompetente samarbejdspartnere som står for byggeteknisk gennemgang og bankforhandling. På denne måde har du al ekspertise samlet et sted. Minkøbermægler.dk er ligesom den traditionelle boligadvokat ansvarsforsikret, hvis der bliver begået en ansvarspådragende fejl.

Hvad er forskellen på en købermægler og en køberrådgiver?

En køberrådgiver har typisk samme funktion som en købermægler og varetager udelukkende købers interesser i forbindelse med boligkøbet, mens sælgers ejendomsmægler udelukkende er sælgers mand og forsøger at skaffe sælgeren de bedst mulige vilkår. En køberrådgiver fungerer som købers mand, der skal skaffe køber de bedste vilkår.

En køberrådgiver erstatter således den traditionelle boligadvokat som købere tidligere har benyttet sig af. Bemærk, titlen som køberrådgiver er ikke en beskyttet titel. Det vil sige, at alle i princippet kan kalde sig for køberrådgiver.

Titlen som købermægler er imidlertid beskyttet og må kun bruges af personer som er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens ejendomsmæglerregister. På denne måde kan du som køber trygt stole på, at den rådgivning du modtager, foretages af en professionel og registreret mægler som kan give den helt rigtige køberrådgivning i forbindelse med dit boligkøb.

Er der penge at spare ved at bruge en købermægler?

Ved at bruge Minkøbermægler.dk får du din helt egen personlige, erfaren og dedikeret køberådgiver til at vurdere, om den ejendom du kigger på, er korrekt prisfastsat, og om der er basis for et afslag i den udbudte pris. På den måde undgår du som køber at betale for meget for boligen.

Minkøbermægler.dk bliver ved prisforhandlingen kun aflønnet, hvis der opnås et prisafslag. Man kan med andre ord sige: ”Intet afslag – ingen regning”.

Minkøbermægler.dk yder gratis køberrådgivning gennem købsprocessen og sikrer, at du undgår de typiske faldgruber ved et boligkøb og kan ligeledes se nærmere på, om der er fejl og mangler ved boligen, som du har overset, og som kan ende med at koste dig dyrt.

Typiske faldgruber kan fx være om bygninger er registreret korrekt, fejl i tilstandsrapporten, om ejendomsmæglerens beskrivelse af boligen stemmer overens med virkeligheden eller miljøforhold på grunden. Er der forurening på grunden eller er der en nærliggende risiko for at en forurening kan opstå? Her udgør de gamle olietanke en stor synder.

Fordelen ved at benytte en købermælger

En købermægler har en bred viden om boligmarkedet samt om regler og procedurer i forbindelse med boligkøb. Derudover er købermægleren specialiseret inden for køberrådgivning, salg, forhandling og behovsafdækning og kan hjælpe dig med at gennemskue indhold og betydning af dokumenter og begreber som købsaftale, fortrydelsesret og rådgiverforbehold, tinglysning, tilstandsrapporter, ejerskifteforsikring, dokumenter fra ejer- eller grundejerforening mv.

Købermægleren vil ofte yde dig en mere helhedsorienteret rådgivning end den traditionelle boligadvokat. Det er derfor en god idé at tage fat i en købermægler så tidligt som muligt i købsprocessen. På denne måde får du som køber en helhedsorienteret købsoplevelse.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at dele artiklen. 

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.

UDGIVET AF

MINKØBERMÆGLER.DK