Status på hus- og ejerlejlighedssalget i 2019

Går du som køber med overvejelser om at købe hus i 2019?

Så skal du som køber være opmærksom på, at huspriserne på nuværende tidspunkt udvikler sig i et hastigere tempo end ejerlejlighedspriserne.

For første gang i syv år er den årlige prisændring på lejligheder i Danmark lig nul, mens huspriserne i Region Hovedstaden og København by er steget med henholdsvis 2.8 % og 1.4 % i forhold til sidste år. Det viser tal fra Boligsidens Markedsindeks.

Hvis du som køber, derfor er på jagt efter et nyt hus, skal du være opmærksom på, at du ikke nødvendigvis er den eneste køber på markedet.

Er du derimod på udkig efter at købe en ejerlejlighed i de store byer, er der blevet lidt længere mellem køberne modsat de forgangne år.

Den lavere konkurrence på ejerlejlighedsmarkedet i de store byer ses ved generelt længere liggetider, større udbud samt større prisnedslag i forhold til de tidligere år.

De ændringer som ses i ejerlejlighedsmarkedet på nuværende tidspunkt skyldes blandt andet lånestramninger samt øgede krav til købernes økonomi, som blev indført for at undgå en fremtidig prisboble. Lånestramninger som blandt andet går under navnet gældsfaktor. Tryk her og læs mere om gældsfaktor begrebet.

Der er forskellige udmeldinger til den fremtidige prisudvikling på ejerlejlighedsmarkedet.

Visse økonomer mener, at der vil være tale om et ejerlejlighedsmarked med begrænset prisudsving – hverken op eller ned, hvilket skyldes at renten er historisk lav, og at det derfor aldrig har været billigere at låne penge, mens andre økonomer mener, at prisudviklingen i København vil være svær at forudsige, før man er på den anden side af 2021.

Uanset hvilken boligtype du som køber går med overvejelse om at købe, er det gode råd, at du skal købe boligen, fordi du gerne vil bo der og ikke (kun) med spekulation for øje.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.  

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Boligadvokat eller Købermægler – Hvad er forskellen på en købermægler og en boligadvokat?

Hvis du står og skal købe et hus eller en lejlighed, kan det være svært og tidskrævende at overskue alle de dokumenter og procedurer, der er forbundet med et huskøb eller lejlighedskøb.

Det er heller ikke sikkert, at du som køber har den nødvendige viden, eller synes at det er særligt behageligt at skulle forhandle med sælgers ejendomsmægler om husets eller lejlighedens pris.  

Som huskøber eller lejlighedskøber kan du derfor vælge at lade en købermægler yde køberrådgivning og tag sig af prisforhandlingen med sælgers ejendomsmægler m.m.

På denne måde får du en ekspert med mange års erfaring til at forhandle prisen på plads for dig.

Hvad er en købermægler?

For at kunne kalde sig købermægler, skal man være uddannet ejendomsmægler.

Købermægleren varetager udelukkende købers interesser i forbindelse med boligkøbet, mens sælgers ejendomsmægler udelukkende er sælgers talerør og forsøger at skaffe sælgeren de bedst mulige vilkår.

Som købermægler skifter ejendomsmægleren med andre ord rolle, og fungerer nu som køberens personlige sparringspartner og køberrådgiver.

En købermægler hjælper typisk køber med alt fra købsvurdering, prisforhandling, køberrådgivning til besigtigelse af ejendommen.

Købermægleren bruger sin mangeårige erfaring, og de kompetencer han har i at prissætte en ejendom rigtigt i forhold til, hvilket område lejligheden/huset ligger i, prisudviklingen i markedet m.m. og kan bruge dette til at forhandle en god pris for køberen. Minkøbermægler.dk har ligeledes kompetente samarbejdspartnere som kan stå for byggeteknisk gennemgang, juridisk bistand og bankforhandling, hvis du har brug for dette.

Er der penge at spare ved at bruge en købermægler?

Ved at bruge Minkøbermægler.dk får du din helt egen personlige, erfaren og dedikeret køberrådgiver til at vurdere, om den ejendom du kigger på, er korrekt prisfastsat, og om der er basis for et afslag i den udbudte pris. På den måde undgår du som køber at betale for meget for boligen. Minkøbermægler.dk bliver ved prisforhandlingen kun aflønnet, hvis der opnås et prisafslag. Man kan med andre ord sige: ”Intet afslag – ingen regning”. Minkøbermægler.dk guider dig gratis gennem købsprocessen og sikrer, at du undgår de typiske faldgruber ved et boligkøb og kan ligeledes se nærmere på, om der er fejl og mangler ved boligen, som du har overset, og som kan ende med at koste dig dyrt.

Hvad er en boligadvokat?

En boligadvokat er en advokat, der har specialiseret sig i køb og salg af fast ejendom.

Hvad er forskellen?

Forskellen på en købermægler og en boligadvokat er naturligvis baseret på deres forskellige faglige baggrunde og kerneydelser.

En ejendomsmægler har en bred viden om boligmarkedet samt om regler og procedurer i forbindelse med boligkøb.

Derudover er ejendomsmægleren specialiseret inden for køberrådgivning, salg, forhandling og behovsafdækning.

Der er dog også et vist overlap mellem en købermægler og en boligadvokat.

Begge kan yde køberrådgivning om boligkøb og hjælpe dig med at gennemskue indhold og betydning af dokumenter og begreber som købsaftale, fortrydelsesret og rådgiverforbehold, tinglysning, tilstandsrapporter, ejerskifteforsikring, dokumenter fra ejer- eller grundejerforening mv.

Købermægleren vil ofte yde dig en mere helhedsorienteret køberrådgivning og hjælpe dig gennem købsprocessen fra start til slut.

Som køber vælger du altid selv, om og hvornår i processen, du ønsker at gøre brug af en købermægler.

Det sker oftest, når du som køber starter din boligsøgning eller har fundet en bolig, som du ønsker at byde på.

Det er kun tilladt at rådgive den ene part i en bolighandel

En købermægler og boligadvokat må kun repræsentere den ene part i en bolighandel. En ejendomsmægler kan altså kun agere købermægler, hvis vedkommende ikke er sælgers ejendomsmægler. Det samme gør sig gældende for boligadvokat

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.  

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk

Gældsfaktor

Ved køb af fast ejendom er gældsfaktor et uundgåeligt begreb. Men hvad ligger der egentlig i gældsfaktor begrebet?

Gældsfaktoren udregnes ved at sammenholde gælden med den samlede husstandsindkomst før skat.

Som boligkøber skal du være opmærksom på, at det ikke kun er boliglån som tæller med i gældsfaktoren, men også banklån, billån med mere. Hvis du som boligkøber fx har en gæld på 3.000.000 kr. og en samlet husstandsindkomst på 1.000.000 kr. er din gældsfaktor 3.000.000 kr. / 1.000.000 kr. = 3

En tommelfingerregel fra bankerne siger, at bankerne ikke bør låne boligkøbere mere end 3,5 gange familiens indkomst før skat, med mindre familien har formue ved siden af eller et højt rådighedsbeløb. Desuden skal boligkøberen have sparet 5 % op til udbetalingen.

I 2018 indførte regeringen ligeledes begrænsning i adgangen til lån for boligejere med høj gældsfaktor. Dette var for at undgå en fremtidig prisboble i de store byer.

Det betyder, at hvis du som køber har en gæld, der overstiger fire gange din husstandsindkomst og lånet kommer over 60 % i belåningsgrad, er du som køber omfattet af de strammere lånemuligheder. I det tilfælde kræver Finanstilsynet, at boligkøberen får et såkaldt ”sikkert lån”. Boligkøberen begrænses med andre ord til fastforrentede lån med eller uden afdrag og F5-lån med afdrag.

De øvrige låntyper betegnes som ”risikable”, og kan derfor ikke benyttes af ”højt belånte” boligejere.

Det betyder fx, at en husstand med en vurderet lejlighed til fire millioner kr., en årsindkomst på 650.000 kr. og lån i boligen for tre millioner kr. får begrænset sin adgang til at optage variable lån – ”risikable lån”. I dette tilfælde overstiger lånene i boligen 60 procent af vurderingen og husstanden har en gældsfaktor som ligger noget over 4.

Reglerne rummer imidlertid visse nuancer, for at realkreditinstituttet kan give dispensation. Dette gælder fx i områder med lave boligpriser eller hvis boligejeren har en stor formue.

Hvis du finder at denne artikel er relevant for andre, som du kender, er du velkommen til at linke til artiklen.

”Like” Minkøbermægler.dk’s Facebook side og modtag løbende nyheder/artikler om boligmarkedet.  

Udgivet af:

Minkøbermægler.dk